Med eAktiebok kan ni automatisk uppdaterad er aktiebok samt skicka ut avräkningsnotor till alla som investerat i er. På under två minuter är ni klara med formalia och kan fortsätta utveckla er verksamhet.

Import av tecknare efter en emission, så fungerar det

All information som skall anges i aktieboken kan ni importera in i eAktiebok genom att ladda upp en CSV-fil. Efter att ni laddat upp filen kontrollerar eAktiebok så att all information finns samt är korrekt angiven. Efter att all information är korrekt angiven så går ni vidare och registrerar emissionen. Ni anger informationen så som datum, antal nya aktier samt om de nya aktierna är förenade med eventuella förbehåll. Efter detta hämtar ni listan över tecknare inkl. hur många aktier de tecknat sig för och uppdaterar aktieboken.

För att kunna lada upp information så krävs det av CSV-filen innehåller ett antal exakt återgivna rubriker. Vi ni skapa en dylik CSV-fil efter en kapitalisering tveka inte att höra av er till oss.

Import av tecknare vid en Crowdfunding

Har ni genomfört en crowdfunding så kan ni ladda upp den lista över intressenter ni erhållit. Ifall ni sedan applicerar teckning genom betalning så kan ni även använda eAktiebok och vår importfunktion till att hålla reda på vilka som betalat eller ej.

Tekniska krav

För att kunna lada upp information så krävs det av CSV-filen innehåller ett antal exakt återgivna rubriker (se nedan). Vi ni skapa en dylik CSV-fil efter en kapitalisering tveka inte att höra av er till oss.

Filen skall vara en CSV-fil (kommaseparerade fält) i UTF-8 kodning.

Rubrik                              Förklaring

Name                                    Förnamn och efternamn

Email                                    Email-address

Company Name                 Företagsnamn om relevant

Organization Number       Organisationsnummer; måste vara ett giltigt svenskt      organisationsnummer, t.ex. 555555-5555, kan även skrivas som 165555555555

Street Address                    Gatuadress, t.ex. Storvägen 3A

City                                        Stad/Samhälle, t.ex. Malmö

Postal Code                          Postnummer, t.ex. 22222

Country                                 Land. Om ej angivet, så antas det vara Sverige; också giltigt för Sverige är “Sweden“, “SE“, “SWE“, och “SV

Personal Number                Personnummer. Om individen är svensk så måste personnumret vara ett giltigt svenskt personnummer. T.ex. 560420-2282. Kan även skrivas som 195604202282.

Date of Birth                         Födelsedatum. Om inte personnummer är satt så måste vi ha ett födelsedatum. Detta måste vara i formatet YYYY-MM-DD; t.ex. 1984-09-22

Phone Number                    Telefonnummer

Number of Shares               Antal aktier respektive investerare tecknat sig för.