Därför är kapitalmarknadsdagar viktigt för dig som privatsparare

Det förekommer ofta att noterade bolag håller kapitalmarknadsdagar. Vissa är stängda medan andra är öppna för allmänheten och dig som privatsparare. Sedermera Fondkommission håller exempelvis en öppen i Göteborg den 11 oktober. Men är det viktigt att gå?

Kapitalmarknadsträffar hålls hela tiden runt om i Sverige och internationellt. Normalt håller ett större börsnoterat bolag träffar omkring sex gånger per år; fyra gånger i samband med sina kvartalsrapporter, en gång i samband med stämman och en gång i form av en renodlad kapitalmarknadsdag. Dessutom åker bolagen på roadshows runt om i världen men det är händelser som är stängda från allmänheten.kapitalmarknadsdagar

Det finns flera anledningar till att du som investerare skall gå på kapitalmarknadsdagar. Ju mindre bolaget är desto viktigare är det. De tre viktigaste skälen är att du får träffa ledningen, fördjupa dig i företaget och påvisa för ledningen att det är viktigt med transparens.

Träffa ledningen

Oavsett bolagsstorlek är det alltid viktigt att träffa ledningen för ett bolag. Det är i ledningen man investerar och betydelsen är ännu större när det rör sig om mindre bolag. I samband med kapitalmarknadsdagar har man möjlighet att träffa ledningen, se hur företaget presenterar verksamheten och ha möjlighet att ställa frågor.

Det är inte lätt att få ett tillfälle att tala med just företagsledningen. Kapitalmarknadsdagar är ett av få tillfällen då ges. Du som investerare ser också hur andra investerare ser på bolaget. Frågestunden är ofta viktigt. Bolagen får initierade frågor om allt från sin teknik till finansiella siffror. I mindre företag är det ett guldläge att få svar på eventuella frågetecken eller att kunna ta del av insikter från investerarkollektivet.

Sedermeradagen Kapitalmarknadsdag

Fördjupa dig i bolagen

Kapitalmarknadsdagar är även till för att man som investerare skall få en fördjupning av ett företag. I stora bolag kanske företaget lägger fokus på en division eller ett produktområde. På kapitalmarknadsdagar likt Sedermeradagen får mindre företag presentera hela bolaget. Mindre bolag har ofta kanske ett preparat eller en teknik. Du får i samband med presentationen dels en ökad kunskap om samt förståelse vad det är företaget faktiskt satsar på men även ett svar på hur framgången skall nås. I många mindre bolag får man också en tydlig tidslinje eller plan för hur företagets skall lyckas.

Uppstår det frågor har du också möjlighet att få svar genom att själv räcka upp handen och fråga ledningen.

Transparens

Den tredje saken som är bra om man besöker just kapitalmarknadsdagar är att du själv som investerare med din blotta närvaro sänder en viktig signal till bolaget. En väl fungerande kapitalmarknad kräver transparens och att företag visar upp sig och talar om såväl sina möjligheter som sina utmaningar. Genom att vara på plats och ställa frågor skapar du en bättre svensk finansmarknad och bidrar till högre krav på företagsledningarna.

Recent Posts