eAktiebok förenklar för bolag som genomför en Crowdfunding

Uppdatera aktieboken automatisk efter en crowdfunding. eAktiebok lanserar inläsning av teckningslistor.

eAktiebok har idag lanserat en ny tjänst som möjliggör import av tecknare vid en crowdfundingkampanj, exempelvis genomförd via FundedByMe.

Via vår nya importfunktionen kan ni på under två minuter uppdatera er aktiebok samt skicka ut avräkningsnotor till alla era nya delägare. Detta arbete tar normalt flera timmar i anspråk och med eAktieboks funktioner sparar ni åtskilliga timmar och tusentals kronor.

eAktiebok förenklar crowdfunding

Att uppdatera aktieboken efter en crowdfundingkampanj kan vara ett betungande arbete. Flera hundra nya aktieägare skall registreras samt unika avräkningsnotor skall skapas och distribueras till var och en av dem. Processen efter en kapitalanskaffning kan vara invecklad samt juridiken bakom betungande, men med eAktiebok behöver du som entreprenör inte fundera på det utan kan fokusera på bolagets affärer.

Läs mer här om vårt erbjudande till Crowdfundade bolag eller här för mer info om vår import funktion

Recent Posts