Etikinvest emission

Etikinvest AB (publ.) genomför emission av aktier och teckningsoptioner.

Teckning pågår till 11 december.

Aktieemissionen är garanterad till 76 %

Minsta aktieteckning 3000 kronor.

Bud på teckningsoptioner från 1 krona.

Memorandum och teckningssedlar finns på www.etikinvest.se

Informationsmöten hålls i Malmö fredag 4 december kl 17:30 Vi bjudet på ekologisk Cava Blanc de Noir och småmat.

Stockholm måndag 7 december kl 15:10 Vi bjuder på ekologiskt fikabröd.

Stockholm tisdag 8 december kl 16:00 för professionella investerare.

För plats och mer info se www.etikinvest.se

Följ gärna Etikinvest på vår web www.etikinvest.se

Recent Posts