Vad är KU28?

Vad är KU28?

KU28 är den blankett som skall användas för att skicka in kontrolluppgifter rörande investeraravdraget (KU28-konrolluppgift-investeraravdrag).  Blanketten skall skickas in tillsammans med blanketten “sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304).

Nyhet med KU28 fr.o.m. inkomstår 2015

Från och med 2015 kan KU28 lämnas direkt i Skatteverkets e-tjänst. Om det rör sig om en mindre mängd uppgifter kan man ange uppgifterna direkt i tjänsten annars rekommenderas det att man överför uppgifterna via en XML-fil, vilket också är nytt för inkomståret 2015. Några av fördelarna med det nya förfaringssättet är att ni direkt blir notiserade om där är några fel i uppgifterna samt att ni får en kvittens på de lämnade uppgifterna.

För att kunna lämna uppgifterna i skatteverkets e-tjänst krävs det att ni har en svensk e-legitimation, exempelvis Bank-ID. Om du exempelvis ej är svensk medborgare och således inte innehar en svensk e-legitimation så är tyvärr enda möjligheten att lämna KU28 blanketten på papper. Även ombud med en svensk e-legitimation kan lämna in blanketten.

Skatteverkets e-tjänst ersätter de tidigare kontrolluppgiftsblanketerna.

OBS: KU28 blanketten skall vara skatteverket senast den 31:e januari 2019 avseende inkomståret 2018.

Vad innebär det att lämna kontrolluppgifter investeraravdrag

Genom att företaget lämnar kontrolluppgifter kring investeraravdrag, KU28, så intygar företaget att de angivna fysiska personerna investerat i bolaget. Företaget intygar vidare att de villkor som föreligger med investeraravdraget är uppfyllda.

För mer information om KU28 och kontrolluppgifter investeraravdraget läs om det här

För mer information om investeraravdraget läs mer om det här

Mer information om investeraravdraget finns även att finna på skatteverket här

 Vad är investeraravdraget?

Förenklat kan man beskriva att ett investeraravdrag är som en skatterabatt som staten ger de som investerar i onoterade bolag. Skatterabatten uppgår till 15 % av det investerade beloppet och maximalt 195 00 per person och år.

Observera att lämnad kontrolluppgift inte automatiskt ger investeraravdrag, varje investerare måste själv i sin deklaration med stöd av lämnad kontrolluppgift ange att investeraravdraget faktiskt önskas.

Recent Posts