Hur skiljer sig aktieägandet i noterad och onoterad miljö åt?

Idag sker det årligen mängder med nyemissioner, private placements och finansieringslösningar för mindre bolag på den svenska marknaden. Men hur skiljer det sig egentligen åt att äga en aktie som är noterad och en aktie som inte är noterad?

Det är inte svårt att köpa aktier idag. Den enklaste vägen är att investera i en av alla hundratals aktier som finns noterade på börsen eller vid några av Sveriges flera MTF:er. Det är bara några knapptryck bort och all administration sköter din bank eller fondkommissionär.

Om notering är uteslutet – vad är mina alternativ?

Det är dock inte enda vägen vad gäller investeringar. Inte helt ovanligt är aktiebaserad crowdfunding. Det innebär att du ganska enkelt genom ett par knapptryckningar via nätet kan bli aktieägare i ett bolag som just nu söker kapital och aktieägare. I fallet crowdfunding är det ofta vanligt att ett företag vill ha många aktieägare då man ser det som en styrka.

Vid sidan av börsen och crowdfunding är det naturligt att företag erbjuder aktier i emissioner i verksamheter som inte alls är noterade. Men vad innebär det om du tecknar aktier i ett onoterat bolag, exempelvis genom en crowdfunding eller via direkt kontakt med bolaget?

Aktieägare onoterat

Företagen befinner sig i en privat miljö och det viktigaste när man investerar i bolag i privat miljö är att man förstår att det inte alls är en likvid marknad. På börsen kan aktier handlas dagligen. Det prissätts hela tiden och du kan som investerare dagligen ta hem vinster eller acceptera förluster genom att sälja ditt innehav. I onoterad miljö går inte det. Du kan som investerare sitta inlåst i flera år. Det är inte alls säkert att du får någon faktiskt avkastning alls på årsbasis då många tillväxtbolag prioriterar just tillväxt framför exempelvis utdelningar. Venture-bolag och investmentbolag som investerar utanför börsen brukar ha modeller för att skatta sin avkastning trots att det inte finns någon transaktionsdata.

Finns det likviditet i onoterad miljö för aktieägare?

Hur likviderar jag i så fall aktier i onoterad miljö? Det finns inget enkelt rakt svar på det. I många fall siktar företaget i fråga på en notering i framtiden. Det enklaste man som aktieägare kan göra är att invänta den noteringen. I vissa crowdfundingbolag finns det uppsamlingshandel där aktieägare kan köpa eller sälja aktier vid en given tidpunkt. I andra fall måste du sälja antingen till någon av de andra aktieägarna eller till en ny aktieägare. Det är en process som du vanligen får genomföra själv. Du måste då också komma överens om ett pris som din motpart tycker är attraktivt. Vanligtvis måste du också själv hitta antingen en köpare eller säljare. Det finns vid sidan av detta också andra scenarier. Företaget kan exempelvis bli uppköpt och då får du antingen en likvid för dina aktier eller aktier i ett annat bolag.

Sammanfattningsvis kan man säga att du i en noterad miljö när som helst kan förändra ditt aktieägande. Du kan sälja, öka eller minska ditt engagemang. Din tidshorisont vid investeringen styr du själv.

I en privat miljö går inte detta alls. Arbetet med att antingen öka, minska eller sälja av ditt innehav hänger på dig själv. Du måste, om nu företaget inte är på väg att noteras, hitta en lösning genom att finna köpare eller säljare. Det blir som i många andra affärer. Är det bråttom kommer du att få erbjuda rabatt för att få igenom en affär.

Recent Posts