K10-blankett

Även om man endast måste lämna in sin K10-blankett i de fall man under året har sålt aktier i ett fåmansbolaget alternativt fått en utdelning från bolaget kan det vara klokt att fylla i K10:a och lämna in den ändå.  Lämnar du in din K10 blankett utan att någon utdelning eller försäljning skett så sparas helt enkelt ditt utdelningsutrymme, vilket gör att du i framtiden kan erhålla exempelvis utdelningar från ditt bolag till en lägre skattesats (för närvarande 2/3 av 30% beskattning). Utdelningsutrymmet är den summan som beräknas fram i K10 blanketten och är den summa som du kan erhålla för din andel i bolaget till den lägre skattesatsen.

K10-blankett och aktiebok

För att du skall kunna skicka in en korrekt k10 blankett behöver du ha koll på dina andelar i fåmansbolaget. Ägande i ett fåmansbolag noteras i bolagets aktiebok och sker det kontinuerligt ägarförändringar eller kapitaliseringar i bolaget kan det ibland vara svårt att veta sin exakta andel i bolaget. eAktieboks systemtjänst löser detta problem enkelt då bolaget förutom att ha en digital aktiebok även ger bolagets alla delägare en depålösning över deras innehav i onoterade aktier. I tjänsten finns det en klar och tydlig ägarförteckning som med fördel kan användas som bas inför att fylla i K10:a. Samlar du även alla dina innehav i onoterade aktier kan du i din depå få en enkel överblick av dina onoterade aktier.

⇒ K10 blanketten skall lämnas in tillsammans med din privata inkomstdeklaration.

Nyheterna i årets K10-blankett är som vanligt beloppen och procentsatserna

Förändrade belopp i blanketten som påverkar de flesta är:

Förenklingsregeln i din K10 blankett

  • Gränsbeloppet uppgår till 150 150 kr (2,75 inkomstbasbelopp)
  • Räntan på det sparat utdelningsutrymme är 4,49%

Huvudregeln i K10 blanketten

  • Gränsbeloppet ska multipliceras med 10,49%
  • Lönekrav av aktieägare och närstående 546 000 kr
  • 5 094 000 kr i maximal beskattning i inkomstslaget tjänst

Mer information om K10

Mer information om K10 deklaration samt fåmansbolag finns på eAktieboks hemsida, se gärna länkarna nedan. När ni använder eAktieboks tjänst med all information samlad på en plats så finns det således ingen anledning till att inte fylla i k10 blanketten och bifoga den till er privata deklaration.

K10 blankett

Länkar

Mer information om K10

Mer information om fåmansbolag

Information från skatteverket

 

Recent Posts