Nya regler på gång. Penningtvättsutredning (SOU 2016:8)

Regeringen återkom nu den 1 februari med sin Penningtvättsutredning (SOU 2016:8) vilket kommer att påverka dig som äger och driver ett onoterat företag. Att utredningen har varit på gång har varit känt länge och ur ett ägande perspektiv i onoterade företag har frågan snarare varit hur omfattande det nya regelverket skulle bli.

Sammanfattning av Penningtvättsutredning (SOU 2016:8) rörande ägandet i onoterade företag

Penningtvättsutredningen föreslår att en helt ny penningtvättlag ska skapas, som omfattar fler verksamhetsutövare än tidigare. Det är kundkännedom står i fokus i den föreslagna lagen. Utredningen vill även skapa ett centralt register över faktiskt ägande/verkliga huvudmän i ett företag.

Att definiera vem som är verklig huvudman enligt direktivet som ursprungligen kommer från EU var för utredningen förhållandevis komplext och centralt. En verklig huvudman avgränsades till den som ytterst kontrollerar eller äger bolaget i fråga. Något utredningen definierat så som den eller de personer som äger eller kontrollerar, direkt eller indirekt mer än 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget.  Om ingen person kan identifieras som verklig huvudman enligt ovan, kan ledande befattningshavare i bolaget anses vara bolagets verkliga huvudman.

Vidare konstateras det att staten skall samla in adekvata korrekta och aktuella uppgifter om dessa verkliga huvudmän i ett centralt register, samt att det åläggs bolagen att anmäla dessa uppgifter om sina verkliga huvudmän när förändringar har skett.  Enligt utredaren förordas även att anmälan skall göras elektroniskt, men att exakt hur detta skall gå till får beslutas när registreringsmyndighetens arbete påbörjas med implementationen av den nya lagen.

Utredningen föreslår även att det skall vara Bolagsverket som skall vara registreringsmyndighet och föra registret över verkliga huvudmän.

Var lugn, vi lovar att automatisera processen.

Våra kommentarer

Utifrån statens penningtvättsutredning har diskussionerna har gått från att staten skall ha ett register med kompletta ägarlistor till att förslaget nu blir ett register över verkliga huvudmän känns som positivt besked för alla små och medelstora företag.

Vi på eAktiebok tycker även att det känns logiskt av valet av Bolagsverket som den myndighet som skall föra registret och ser givetvis fram emot att se den tekniska lösning som tas fram för insamling av uppgifterna.

Givetvis kommer så fort vi erhåller information från Bolagsverket kring de tekniska detaljerna att skapa en automatiserad process i eAktiebok, så att ni kan vara lugna över att ni rapporterar rätt information vid rätt tillfälle rörande denna kommande lag.

Länk till den fullständiga utredningen (Penningtvättsutredning (SOU 2016:8))

Recent Posts

Leave a Comment