[vc_row][vc_column][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Utvecklingen fortsätter kontinuerligt på eaktiebok.se nu med automatisk utskrift av röstlängd till er ordinarie eller extra bolagsstämma.

I systemet kan ni nu enkelt ta fram en korrekt röstlängd till era bolagsstämmoprotokoll.

 

Så tas röstlängden fram i eaktiebok

Logga in på ditt konto och välj det bolag som du skall ta fram en röstlängd för antingen i din depå eller i listan över de bolag du administrerar, under fliken administration. Klicka dig vidare till rapporter och välj där röstlängdsgenerator genom att trycka på skapa röstlängd.

Anger datum för stämman, välj vilket nummer bilagan skall ha och bokar i vilka som är närvarande, sedan kvarstår det bara att printa röstlängden samt biläga det till bolagsstämmoprotokollet. Finns det juridiska personer i ägarlista så känner systemet av detta och ni får då ange vem som är ombud för bolaget på stämman. I ert bolagsstämmoprotokoll under punkten röstlängd hänvisar ni sedan bara till bilagan genom att anta den framlagda röstlängden i bilaga x.

Läs gärna mer om vad E-aktiebok kan hjälpa er och ert bolag med eller testa vår tjänst kostnadsfritt utan vidare förpliktelse i en månad.

Vad är en röstlängd

Vid en bolagsstämma oavsett om det är den ordinarie eller en extra ska stämmans ordförande ta fram en röstlängd. Vi de fall någon opponerat sig om valet av ordförande på stämman så är det personen som öppnade mötet som skall upprätta röstlängden. Bolagsstämmans röstlängd är en lista med namnen på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster, personen eller företaget företrädde. Röstlängden ska också innehålla namn på ombud som företrädde exempelvis en juridisk aktieägare på stämman. Röstlängden ska upprättas i protokollet eller som bilaga till protokollet. Röstlängden ska godkännas av stämman och gäller fram till dess att stämman väljer att ändra den. Om en pågående bolagsstämma adjungeras och fortsätter en annan dag skall en ny röstlängd upprättas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Vad är en bolagsstämma

Det är på bolagsstämman som aktieägarnas har rätt att fatta beslut om bolagets angelägenheter. Bolagsstämman är i ett onoterat bolag en privat angelägenhet där endast bolagets ägare, styrelse samt revisor har rätt att närvara. För att någon utomstående skall få rätten att närvara på ett onoterat bolags stämma krävs ett enhälligt beslut av stämman.

Den vanligaste bolagsstämman är årsstämman även kallad ordinarie bolagsstämma. Denna skall hållas inom sex månader från det att räkenskapsåret tog slut. På Årsstämman lägger bolags styrelse fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Utgångspunkten för röstningen på bolagsstämman är att varje aktie är värd en röst. Dock är det möjligt i bolagsordningen ge olika aktier olika antal röster.

Share This