E-aktiebok.se är en del av bolaget C4G Sweden AB, org nr 556939-3308, med säte i Vellinge kommun, bildades under 2013. Bolagets drivs av Mikael Renck som sedan 2008 arbetat med små och medelstora bolag inom ekonomi- och finansområdet. En betydande del av hans arbete bestod av ägarrelaterade frågeställningar varpå idén om att en stor del av dessa frågeställningar och med det kostnader för bolagen kan minimeras genom ökad transparens mellan bolag och ägare via en digital lösning.

Vårt främsta mål är att förenkla företagande i Sverige. Att driva ett bolag kan vara betungande med all administration. Ägarfrågor är en viktig del av bolagets administration vilket det finns tydliga lagkrav kring hur de skall behandlas. Bolagsadministrativa ägarfrågor ses traditionellt sätt som komplicerade och invecklade vilket de delvis kan vara. Dock är en stor andel av frågeställningarna tydligt reglerade och går med det att systematisera. Vi på E-aktiebok har skapat en systemlösning som kan minskar bolagets behov av specialisthjälp samtidigt som det minskar den tid bolaget behöver lägga på administrativa uppgifter.

En avgörande faktor för många bolags utveckling är huruvida ett bolag lyckas få ändamålsenlig finansiering. Vi har i Sverige en välfungerande kapitalmarknad för de bolag som väljer att göra en notering. Det finns för det fungerande börser och marknadsplatser avsedda för olika faser i ett bolags utveckling. Börserna och marknadsplatserna möjliggör för ägare att enkelt kunna köpa och sälja aktier i bolag samt ökar genomlysningen av bolagen. Dock är denna kapitalmarknad endast tillgänglig det hundratalet noterade bolag som finns i Sverige. För onoterade bolag finns idag inte denna möjlighet i samma utsträckning. E-aktiebok har med bolagens aktieböcker som grund skapat en depå lösning för onoterade bolag i Sverige som fungerar på samma sätt som en depå över noterade aktieinnehav. På detta sätt vill vi bidra till att öka transparensen mellan ägare i onoterade bolag och dess ledning och med det förbättra kapitalmarknaden för dessa bolag.

Vi drivs av nytänkande och utveckling så tveka inte med att höra av er om det finns någon tjänst ni saknar med vårt system. Häll gärna utkik efter våra nyheter och uppdateringar som vi kontinuerligt kommer att lansera.

Passa även på att testa vår tjänst kostnadsfritt vilket ni kan göra utan några vidare förpliktelser. Är du inte nöjd med tjänsten efter prövotiden gått ut så meddela oss bara så raderar vi alla era bolagsuppgifter.