Vi är ett nytänkande bolag som sätter våra kunders bästa i första rummet. Vi erbjuder tjänster som förenklar investeringar i onoterade bolag samt systemtjänster som förenklar bolagsadministrationen kring att driva ett företag. Med våra smarta lösningar och nytänkande fokuserar vi på den svenska marknaden.

Allt i vår verksamhet vilar på följande ledord:

Förenkla

Vi verkar för att underlätta företagande i Sverige samt möjliggör för en bättre kapitalmarknad för onoterade aktiebolag.

Nytänkande

Vi kommer kontinuerligt att vidareutveckla våra tjänster kring att underlätta företagande.

Tillgängligt

Vår hemsida är tillgänglig dygnet runt samt via telefon och email når du oss på kontorstider.

Säkert

Som en leverantör av en webbaserad systemtjänst via internet är IT säkerhet en hörnsten i vår verksamhet. Vi ser kontinuerligt över vår säkerhet för att försäkra oss om att systemet är säkert och pålitligt.