Eaktiebok

OMOTION AB

Upptäck den perfekta mixen mellan bil och motorcykel

– Investera i hållbart nöje

Hur mycket pengar vill OMotion ta in?

5 MKR

Vad är minsta investerade kapital?

Cirka 3 950 SEK

UPPTÄCK KÖRGLÄDJE PÅ EN NY NIVÅ

Utsläppen måste minska

Klimatförändringarna gör sig ständigt påminda. Situationen är allvarlig och övergången till en elektrifierad värld är viktigare än någonsin.

Del av lösningen

Med en kombination av ett brinnande intresse för elektrifiering och den finaste ingenjörskonsten erbjuder Omotion en hållbar livsstil och en unik körglädje att investera i.

100% fossilfri körglädje

Det lätta eldrivna sportfordonet möjliggör kombinationen körglädje och en hållbar livsstil. Omotion sätter standarden för en ny fordonskategori.

Möt teamet

VD

Ola Svensson

Ola har bakgrund som ingenjör och har varit drivande i utvecklingen av fordonet.

 

MARKNAD/SÄLJ

Johan Bjurmar

Johan jobbar med marknads- och säljstrategin för OMotion. Ett arbete som förväntas läggas med fokus på den kommande tiden efter emissionen.

QUALITY ASSURANCE

Christel Nyquist

Christel är ansvarig för kvalitetssäkring och internrevison avseende ISO 9001. Christel har 30 års erfarenhet av kvalitetssäkring. 

RÅDGIVARE och styrelseordförande

Johan Ericsson

Johan har lång bakgrund från ledande positioner inom produktutvecklande bolag i Lund/Malmö-regionen. 

PRODUKTIONSTEKNIK

Levente Kiss

Levente har gedigen erfarenhet av  produktionsteknik och konstruktion, och har varit med och definierat produktionsprocesserna för Omotion. 

DESIGN OCH MEKANIK

Joakim Andersson

Joakim var med ända från starten av projektet, då som student. Joakim brinner för fordon och har designat OMOTION 2. 

Affärsmodell

Försäljning via hemsidans webbshop för lägsta möjliga omkostnader, eventuellt via ÅF i en del länder. Servicenätverk genom samarbete med befintliga verkstadskedjor i Sverige och Europa. Omotion har uppnått flera framsteg, inklusive EU-typgodkännande för produkten, godkännande som professionell fordonstillverkare av Trafikverket, och framgångsrik tillverkning och leverans av ett antal fordon. Företagets mål inkluderar att öka sin vinstmarginal och omsättning, etablera sig på flera europeiska marknader, vara en erkänd leverantör av lätta eldrivna sportfordon, och vara en ledande utvecklare och tillverkare av sådana fordon.

Målgrupp:

  • Sportbils- och MC-förare med stort miljöintresse som värdesätter körglädje
  • Bil- och MC-uthyrare i Europa

Marknad

Omotion har en betydande marknadspotential på grund av den växande efterfrågan på elfordon och det ökande intresset för hållbar transport.

Efterfrågan på mindre och lättare elfordon ökar på grund av konsumenternas ökade medvetenhet om behovet av att minska utsläppen. Den ökande osäkerheten kring tillgången av fossila bränslen samt stigande bränslepriser driver konsumenter att överväga att byta till eldrivna transportalternativ. Vidare spelar urbanisering en väsentlig roll i den stora efterfrågan. I stadsområden, där korta resor och smidig parkering är centrala, är elfordon, särskilt mindre varianter, mycket fördelaktiga. Efterfrågan stärks ytterligare av subventioner och skattelättnader för elfordon som erbjuds av olika länder och regioner.

Det säljs idag cirka 1,5 miljoner nya motorcyklar och cirka 5 miljoner småbilar per år i Europa. En promille av den marknaden motsvarar ca 6500 fordon per år och det är den volymen Omotion har som mål att uppnå inom 10 år.

Sammanfattningsvis kan Omotions fokus på lätta eldrivna sportfordon kombinerat med betoning på körglädje och hållbarhet positionera företaget starkt på den växande marknaden för elfordon. Eftersom efterfrågan på elfordon förväntas öka och Omotions marknad är Europa bedömer vi att det finns en betydande marknadspotential. Det är dock viktigt att övervaka konkurrensen och reagera på förändringar i regleringar och konsumentbeteenden för att dra full nytta av denna potential.

Hållbarshetsaspekten

Omotion etablerar sig som en föregångare inom hållbarhet och arbetar aktivt för att främja uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Åtagandet realiseras genom följande initiativ och åtgärder:

  • Produkt: OMOTION 2, är en 100% eldriven roadster. Användning av fordonet innebär en total avsaknad av utsläpp av växthusgaser.
  • Inhemsk utveckling och produktion: Utveckling och produktion sker lokalt i Sverige, vilket stärker den inhemska arbetskraften och ekonomin.
  • Lokala leverantörer: Vi prioriterar nära samarbeten med lokala leverantörer, vilket stödjer småskalig produktion och företagande.
  • Långsiktigt tänk och tillväxt med god marginal: Affärsmodellen grundas i ett långsiktigt perspektiv som prioriterar hållbar tillväxt och god lönsamhet. Detta säkerställer Omotions fortsatta bidrag till samhället.

Tillväxt och milstolpar

2-ÅRSPLAN

Marknadsmål

Att vara etablerade på den svenska marknaden, samt i minst två andra europeiska länder

Finansiellt mål

En vinstmarginal på 10 procent och en omsättning på 30 miljoner kronor (200 fordon).

Kvalitativa mål

Nöjda kunder. Erkänd leverantör av lätta eldrivna sportfordon. Nöjd personal och delägare.

Produkt- och utvecklingsmål

Ligga i fronten för lätta eldrivna fordon som är godkända för vägtrafik

10-ÅRSPLAN

Marknadsmål

Det säljs cirka 1,5 miljoner nya motorcyklar och cirka 5 miljoner småbilar per år i Europa. Men det är en marknad som håller på att förändras. Omotion bygger på tron att fler och fler använda lätta fordon, och att elbilsförsäljningen snart kommer att utgöra en majoritet av marknaden. Omotions långsiktiga mål är att ta vardera en promille av motorcykel- och småbilsmarknaden i Europa.

Finansiellt mål

Omotions målbild att ta en promille av motorcykel- och småbilsmarknaden skulle innebära en försäljning av 6 500 fordon. Det skulle innebära en omsättning på 850 miljoner kronor.

Målsättningar med kapitalanskaffning

1 %
Produktion
1 %
Sälj/marknadsföring
1 %
Mässor & events
1 %
Utveckling

Utveckling av effektiva kvalitetssäkrade produktionsprocesser för att korta monteringstid och öka marginalen.

Utarbeta en komplett marknadsplan inklusive sociala medier hemsida och webbshop samt positionering. 

Deltagande på utvalda branschmässor i Europa. Motorsporten är intresserade av alternativ till dagens dyra och ej miljöanpassade alternativ.

Finjustera och kvalitetssäkra dagens konstruktion för att säkerställa en premiumprodukt. Vi vill ha nöjda kunder och minimalt med småfel.

Kontakt

Philip Forsdik

projektledare, finreg

Ola Svensson

VD, omotion ab

ola@omotion.se

+46 72 243 07 69