Crowd­funding by eAktiebok

Katalysen & Partners AB (publ)

En crowdfundingkampanj av: Katalysen & Partners

FULLTECKNAT 100 %

Slutdatum

2021-10-20
0%

Katalysen & Partners – Bakgrund

Katalysen & Partners investerar expertis i spännande tillväxtbolag och har på detta viset byggt en intressant portfölj bestående av 23 bolag spridda över Europa. Denna expertis har sin grund i bolagets grundare, Peter Almberg, som under en livstid byggt stora succébolag (inklusive Europas första riktiga ”FinTech” bolag på 80-talet) samt samlat ovärderlig erfarenhet och kunskap från även mindre lyckade satsningar. Peter och hans team vet varför unga bolag misslyckas, samt hur man kan öka chanserna att de skall lyckas.

Kampanjen ska ses som en Pre-IPO, dvs bolaget är på väg att börsnoteras vilket är planerat till Q1 2022. Bolaget handlas idag på Pepins.

Läs mer på www.katalysen.com eller besök oss på LinkedIn (www.linkedin.com/company/katalysen).

 

Affärsidé / produktbeskrivning

Vi vet att många bolag med fantastiska idéer aldrig får chansen att lyckas, då de ej har råd med rätt expertis för att ta sig ur den beryktade ”Dödsdalen”. Katalysen erbjuder dessa bolag unik expertis från bolagsbyggande, och tar betalt på ett vis som är anpassat efter kunden (aktier eller optioner på aktier).

Genom tillskjutandet av denna expertis blir Katalysen & Partners en Venture Partner till kund-bolaget. Som Venture Partner ökar vi chansen att kund-bolaget skall lyckas, vilket i sin tur minskar investeringsrisken i kund-bolaget för nya investerare som därmed kan hjälpa till att finansiera bolaget ut ur ”Dödsdalen”. Genom tillskjutandet av denna expertis åstadkommer Katalysen & Partners två saker på samma gång: Vi bygger en portfölj av spännande tillväxtbolag, samt att vi får betalt av denna portföljen för att bidra till portföljens fortsatta värdeökning. Det hela blir en fantastisk affär för både kund-bolagen samt våra aktieägare.

Nuläget – Venture Partners

Här nedan lyfter vi fram fem exempel på bolag från vår portfölj. Digitala plattformar, fintech, samt B2B är tre områden som vi kan extra väl, och detta är speglat i vår portfölj. Portföljen, samt vår förmåga att sänka risken i portföljen, är båda två betydande delar i Katalysens framgång och investeringens möjligheter.


InvitePeople – Kombinerar både fysiska och digitala event för att skapa framtidens informationsutbyte. Kunder inkluderar Nordea, Pareto, samt Business Sweden.

 


Payer – Ensuring B2B payments. Effektivare och bättre B2B-betalningar när standardlösningar helt enkelt inte är bra nog. Kunder inkluderar Volvo, Pantamera, samt United Spaces.

 


Näktergal – Upplyfter bolåneindustrin till molnåldern genom att ersätta omoderna banksystem. Kunder inkluderar både banker samt bankutmanare.

 


Swiperoom – Bygger en marknadsplats för hem och interiör design, med ett ekosystem som inkluderar ledande aktörer inom heminredning, fotografi, med flera.

 


iReality – SaaS-lösning för realtidskonsolidering och synkronisering av diversa dataströmmar från källor såsom LiDAR.

Vårt erbjudande till dig

Eftersom Katalysen i sin roll som venture partner minskar investeringsrisken i kunder för investerare generellt, och samtidigt ökar sannolikheten för att den specifika kunden skall ”lyckas”, så har Katalysen en värdefull position som venture partner på marknaden för mindre tillväxtbolag. Denna riskminskning uppnås genom att vi erbjuder svåråtkomlig expertis som mindre tillväxtbolag har råd med. Det finns därtill väldigt få venture partners, och de få vi känner till erbjuder enbart tech mot equity.

Genom att investera expertis i utbyte mot optioner på kundens aktier så skapar Katalysen en mer eller mindre unik affär, en som ger den önskade exponeringen med bra risk/reward, alltså en stor uppsida och en begränsad nedsida. Historiskt har vi sett en 13X värdeutveckling på investeringar av expertis, och en 28X värdeutveckling där vi tillsammans med entreprenörer grundat bolag. Genom att bli en delägare i Katalysen & Partners har även du möjlighet att ta del av det värde som denna unika modell skapar. Via en investering i oss blir du delägare i 23 spännande bolag.

Styrelsen i Katalysen & Partners har i sitt bemyndigande gett möjlighet till en överteckning om 5 MSEK (i form av A-aktier), vilket ger ett totalt teckningserbjudande om 14 MSEK. Vi kan stolt rapportera att 14,8 MSEK redan har tecknats av kvalificerade investerare.

 

Villkor kampanj

 • Först till kvarn
 • Pris per aktie: SEK 48, vilket är 13% rabatt från senaste marknadspris.
 • Sökt kapital: 9 MSEK värt av A-aktier (+ möjlighet till överteckning 5 MSEK A-aktier)
 • Minsta investering: 80 aktier (3840 SEK)

 

Katalysens affärsmodell

Med vår affärsmodell bygger Katalysen en portfölj full av intressanta bolag. Många av dessa bolag är dessutom våra kunder (med venture partnership-avtal). Genom att skapa värde för dessa kunder förvaltar vi även vår portfölj. Vi minskar risken samt höjer avkastningen. Vi kallar det för Venture Building. Venture Building har historiskt gett Katalysen en 13X avkastning på Venture Building investeringar. Ibland uppstår också chansen att istället för att skriva ett venture partnership-avtal ta upp rollen som cofounder. Att gå in som co-founder har historiskt gett Katalysen en 28X avkastning.

För att endera erhålla möjligheten att skriva venture partnership-avtal eller ta upp rollen som co-founder gör Katalysen också kontant-investeringar i aktier.

Marknad

Målmarknad: Tillväxtbolag.
Konkurrenter: Andra platser där tillväxtbolag kan hitta samma kunskap till ett lägre pris (vi känner ej till några sådana utanför tech-för-equity).
Inkomstkällor: Katalysen är by design ”cash flow negative” vilket innebär att aktier och optioner på aktier erhålls i utbyte mot expertis. Dessa aktier konverteras på sikt till kontanter i form av exit.

Milstolpar & plan framåt

 • Tidigare framgångar:
  • 23 bolag.
  • 13X och 28X värdeutveckling på optioner och medgrundande.
 • Framtida mål:
  • Gå till MTF: Förberedelser inledda.
  • Stor exit: Tydliga tecken på att detta kan vara möjligt under 2022.
  • Förtydligade KPIer: Etablera tydliga KPIer för Venture Partners.
 • Use of funds:
  • Genomföra flera affärer.

Kampanjen ska ses som en Pre-IPO, dvs bolaget är på väg att börsnoteras vilket är planerat till Q1 2022. Bolaget handlas idag på Pepins.

Finansiell information

 • Värdering: 190,6 MSEK (beräknat substansvärde den 2021-06-30)
 • Marknadsvärde: 232 MSEK (beräknat på senaste kurs, SEK 55, vid handel på Pepins)
 • Historiskt rest kapital: cirka 60 MSEK
 • Antal investerare: cirka 50
 • Prognos inom ett (1) år: Börsnoteras på MTF

 

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Peter Almberg 20.6 20.6
Heinrich Weber 12.3 12.3
Hans Fajerson 12.2 12.2
Tesarus AB 6.8 6.8
Rupes Futura AB 6.8 6.8
Senast uppdaterad 2021-09-14

Frågor och svar

1) Vad är en Venture Partner?

A: Som en Venture Partner är vi en kombination av en Venture Builder och en Early-Stage Investerare. Med andra ord hjälper vi entreprenörer att med vår expertis bygga spännade tillväxtbolag, samt investerar kontanter i dessa bolag.

 

2) Varför är ni en Venture Partner?

A: Genom att erbjuda expertis erhåller Katalysen aktieoptioner i lovande bolag. Vi ser att det är en mycket bättre affär att erhålla aktieoptioner för våra tjänster, istället för att erhålla kontanter eller aktier. Exempelvis såg vi vid utgången av Q2 2021 en 13X historisk värdeökning på våra expertis-investeringar. Därtill ser vi att vi faktiskt gör skillnad i de bolag där vi är en partner, vilket är otroligt kul!

 

3) Vad hjälper ni kund-bolagen med?

A: Den expertis vi bidrar med till kund-bolagen i våra partnerskap utgår alltid ifrån kundernas behov. Vi hjälper bolagen att identifiera utmaningar, prioritera mellan utmaningar, och sedan tackla dessa utmaningar. Utmaningarna kan vara relaterade till dålig insikt i teknisk utveckling, svår bolagsstyrning, svagt varumärke, dålig kommunikation med aktieägare eller nya investerare, svårigheter med att säkra viktig strategisk kund, eller liknande. Vi genomför ej teknisk utveckling, men kan rådgiva i hur teknisk utveckling bör projektledas.

 

4) Var är ni baserade?

A: Katalysen är på många sätt ett internationellt bolag. Vi har kontor i Stockholm samt Geneve, en majoritet av våra aktieägare idag är spridda över Europa, och vi jobbar med bolag som är spridda över världen. Vår tydliga målsättning är att bli Skandinaviens ledande Venture Partner. Sverige har påvisat en fantastisk förmåga att bygga branschledande företag, och på sikt ser vi att det finns en mycket spännande möjlighet att presentera Skandinaviska startups mot omvärlden, även utanför Europa.

 

5) Hur stort är teamet?

A: Idag består vårt core-team av 11 personer (besök gärna vår hemsida för att utforska hela teamet). Fem av dessa 11 personer lägger 100% av sin tid på Katalysen & Partners, och övriga lägger mellan 40-80% av sin tid på att stötta våra kund-bolag. Utöver detta core-team är vi stöttade av en fantastisk skara advisors med erfarenhet som är mer eller mindre unik i startup-världen.

 

Katalysen & Partners was founded in 2015 by life-long entrepreneur and venture builder Peter Almberg. Today, Katalysen consists of 11 venture builders operating out of two offices (Stockholm and Geneva). As of March 2021, Katalysen has invested expertise and financial capital in 23+ ventures.

Dokument

Uppdateringar

2021-09-21:
Tillagt dokument, Kallelse extra stämma

 

Teamet bakom Katalysen

Peter Almberg

Peter Almberg

CEO

Peter är en livslång entreprenör som har grundat, vuxit och sålt flera företag inom ett brett spektrum av sektorer. Mellan 1983 och 1995 medverkade han till skapandet av det område som idag är känt som “fintech”, och han grundade tidiga banbrytare inklusive Utvecklings AB Servisen (nu en del av Fidelity IS), Servisen Optimating AB och QT Optec AG. Alla fokuserade på nya koncept inom automation, forskning och algoritmisk handel med finansiella instrument.

Åren 1995 till 2002 gick åt till att föra musikföretag in i den digitala eran, och mellan 2003 och 2015 vände Peters intresse återigen mot fintech. Han hjälpte både små och medelstora företag, samt en börs, att bygga finansiell infrastruktur. Sammantaget har dessa erfarenheter format Peter till en erfaren bolagsbyggare. Katalysen & Partners föddes ur denna erfarenhet och expertis, och en önskan att fortsätta skapa meningsfullt värde för partners.

Heiner Weber

Heiner Weber

MD & Ordförande

Tillsammans med Katalysens grundare Peter grundade Heiner 1986 marknadstillverkaren för derivat QT Optec, utan tvekan Schweiz första fintechföretag. Han har lång erfarenhet av att tillämpa matematik som investerare, t.ex. vid hedgefonden UBS O’Connor, och i rådgivning till familjer och institutioner vid UBS och andra privata banker. Utöver erfarenhet som grundare, rådgivare och styrelseledamot har Heiner publicerat tre böcker inom finansområdet.

Joakim Helbig

Joakim Helbig

CFO

Joakim är en erfaren äventyrare och ekonomichef. Efter en lång akademisk karriär började han sin professionella resa 2006 som controller med mjukvaruutvecklaren Visma. 2010 grundade han sitt eget konsult- och investeringsföretag. Sedan dess har han fungerat som CFO för en mängd olika företag och inom ett brett spektrum av sektorer, inklusive energi, IT, rådgivning och fastigheter. 2015 blev Joakim CFO på sveriges snabbast växande coworkingföretag, United Spaces.

Tobias Mathiasen

Tobias Mathiasen

COO

Som COO har Tobias ansvar för de många processer och detaljer som gör att Katalysen kan maximera skapat värde. Tobias har på några år samlat på sig viktiga erfarenheter från skärningspunkten mellan ”funding” samt ”venture building”. Detta inte bara i Stockholm och Genève, utan även i Hongkongs finanssektor och Irlands fintech-ekosystem. Han har en 1st Class Honours Degree från Hong Kong University of Science and Technology.

Arnold Andersson

Arnold Andersson

CTO

Som CTO vägleder Arnold Katalysens kundbolag genom frågor relaterade till teknikutveckling. Grundare av Alta Gradus AB, ett teknikföretag med fokus på AI, Blockchain och Cybersecurity. Arnold har 25+ års erfarenhet från ICT -områden, inklusive mjukvaruutveckling, integration, moln och AI. Han har en doktorsexamen i biokemi från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Arnold har två stora intresse-områden; informationsteknik och molekylärbiologi och i synnerhet när cybersäkerhet, AI eller Blockchain kombineras med genetik och syntetisk biologi.

Jakob Eck

Jakob Eck

Head of New Investments

Som Head of New Investments har Jakob ansvar för att hitta nya spännande bolag där Katalysen kan låsa upp värde. Jakob började sin karriär som praktikant på Deutsche Bank i Luxemburg, där han hjälpte till att hantera bankens ovärderliga kundrelationer inom Wealth Management. Senare tillbringade han 18 månader med att bygga affärscase på IPsoft, och sju månader i nära samarbete med VD & CFO på Delta Projects. Jakob gick med i Katalysen 2019, efter examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Thomas Liljeton

Thomas Liljeton

Head of Corporate Finance

Som Head of Corporate Finance kan Thomas erbjuda våra bolag lång erfarenhet från publika marknader. Med mer än 20 år inom företagsfinansiering har Thomas fokuserat på börsnoterade företag inom en mängd olika branscher, som täcker hela spektrat från börsnoteringar till uppköp. I denna egenskap har han arbetat med företag i alla utvecklingsstadier. Thomas professionella förflutna inkluderar också att vara en del av chefsteamet för Nasdaq-noterade iGaming-företaget Cherry. Sammantaget har Thomas bakgrund gett honom omfattande erfarenhet av företagsstrategi, affärsutveckling, företagsekonomi och operativa förbättringar.

Emil Ahlanzberg

Emil Ahlanzberg

Head of Venture Building

Som Head of Venture Building har Emil ansvar för att Katalysen skapar maximalt värde som en Venture Builder. Emil började sin karriär som affärsanalytiker på fintechbolaget First Circle i Filippinerna, varefter han flyttade tillbaka till Sverige för att arbeta som strategikonsult med fokus på tillväxt. Genom ett stipendium från K-A Bonnier Foundation tog Emil sedan två magisterexamen, en från National University of Singapore med fokus på internationellt företagande, och en från hans tidigare hemskola Stockholm School of Economics med fokus på innovationshantering. Under sin tid i Singapore arbetade Emil på strategikonsult och riskkapitalföretaget HYPE Ventures och hjälpte nystartade företag med deras marknadsinträde i SE-Asien.

Rita Nordström

Rita Nordström

Analyst

Rita kommer från en familj av entreprenörer och fick en tidig inblick i de utmaningar som ledningsgrupper står inför, samt drog tidigt slutsatsen att lösningen på dessa problem ofta var teknikdriven. Detta fick henne att ta en examen i industriteknik och management vid Royal Institute of Technology (KTH) med en magister i datavetenskap. Innan hon började vid Katalysen arbetade Rita arbetat med att hitta hållbara uppvärmningslösningar i indiska Himalaya och som CTO för en Stockholmbaserad teknikstart med uppdraget att förnya hur frilansare samarbetar.

Anna Pilz Sonnby

Anna Pilz Sonnby

Analyst

Vid sidan om sitt engagemang i Katalysen så studerar Anna vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där hon studerar industriell teknik och management med ett fokus på maskininlärning. Anna har tidigare arbetat på SEB med finansiell rapportering, samt drivit affärsutveckling på ALEQUI, en Stockholmsbaserad e-handelsstartup.

Share This