Så fungerar vårt test erbjudande

Cirka tre veckor in i testperioden kommer vi kontakta er via mail om ni önskar fortsätta med tjänsten. Om ni väljer att avstå så kommer alla uppgifter som finns lagrade i systemet att tas bort efter testperiodens slut. Detta medför självklart inte  några kostnader för er.

Grundabonnemang

I vårt grundabonnemang kan bolagets administratör enkelt registrera och upprätthålla en aktuell aktiebok. Bolaget erhåller en enkel och tydlig ägarbild samt får tillgång till diverse rapporter kopplade till bolagets aktieägare och aktie. Bolaget erhåller även en anpassad lagringsplats för bolagets centrala bolagsdokument, Lagringsplatsen är framtagen för att underlätta för styrelsens förvaltning och kan användas som stöd när bolaget upprättar alla formella dokument. Bolaget har även möjlighet att skapa en temporär inloggning till systemet, som exempelvis kan delges bolagets revisorer inför dess förvaltningsgranskning eller till en eventuell investerare som underlag till deras due dilligence process. Efter tecknande av ett abonnemang med e-Aktiebok kan man utan extra kostnader använda alla de funktioner som finns tillgängliga i systemet. Det finns vidare inga begränsningar i antalet transaktioner eller ägare som påverkar avgiftens storlek.

Alla delägare i bolaget erhåller vidare en kostnadsfri depå där alla dess innehav som är registrerade på dem hos E-aktiebok presenteras översiktligt och i detalj.

Grundabonnemang 1 800 SEK per år

 

Tilläggstjänster

Genom vår tilläggstjänst, Uppstart, kan ni få hjälp med att upprätta er digitala aktiebok och med det erbjuda era investerare/ägare en kostnadsfri depå över deras onoterade innehav. Tjänsten tecknas genom att ni kontaktar oss anger antigen via kontaktsidan eller via mail till på info@eaktiebok.se. Vi behöver en kopia på bolagets befintliga aktiebok samt  e-mailadresser till samtliga aktieägare och funktionärer i bolaget. För att bolagets investerare/ägare skall få full nytta av våra tjänst så önskar vi även information om aktiekursen vid eventuella transaktioner. Vår avgift baseras på det antal aktieposter som finns i er befintliga aktiebok vilket gör att ni har total kontroll över kostnaden för att anlita oss. Avgiften tillsammans med vår avgift för Grundabonnemanget faktureras i förskott och skall erläggas innan aktieboken upprättas av oss. Uppstarts kostnaden är en engångskostnad.

Uppstart                   80 SEK per aktiepost

Vår tilläggstjänst, Konkursskydd, är anpassad efter gällande lagstiftning och ger styrelsen ett skydd kring deras skyldighet att upprätthålla en aktiebok efter en eventuell konkurs.

Konkursskydd*     400 SEK per år

 

Alla priser anges exklusive MOMS

Samtliga abonnemang och tilläggstjänster avser 12 månader och faktureras i förskott

*Konkursskydd innebär att E-aktiebok åtar sig att bevara ditt bolags aktiebok i 10 år efter en eventuell konkurs. Bolagets aktiebok kommer under de tio åren enbart vara synlig för bolagets administratör och administratören har under hela perioden full tillgång till bolagets aktiebok. För att E-aktieboks konkursskydd skall gälla krävs det att bolaget innehaft tjänsten under 2 sammanhängande år.

Bolagets styrelse är enligt lag skyldig att upprätthålla en komplett aktiebok tillgänglig för var och en i en period om 10 år efter att ett bolag försatts i konkurs.