Äger du aktier i ett eller flera onoterat bolag och önskar få en samlad bild av din investering presenterad i en tydlig depå. Tipsa bolagen om E-aktieboks aktiebokstjänst alternativt oss om bolaget. Tveka inte att höra av er till oss om det är något ni undrar över.

Bolagen kan testa E-aktiebok kostnadsfritt utan att binda sig till några vidare åtaganden. Självklart kostar det inget att samla sitt ägande i onoterade bolag i en aktiedepå hos oss.

E-aktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar transparensen mellan bolag och ägare och förenklar bolagsadministrationen. Utöver vår smarta aktiebokstjänst erhåller bolaget ett flertal andra funktioner som stödjer bolaget i deras administration och regelefterlevnad.