fbpx

Tjänster

eAktiebok stödjer användandet av A och Baktier och preferensaktier samtidigt som det enkelt går att notera eventuella hembud eller förbehåll i aktieboken. Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.

eAktiebok tillhandahåller en digital aktiebok tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att en aktiebok förs. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall genast registreras i bolagets aktiebok. En aktiebok skall hållas offentlig och tillgänglig. Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer. 

eAktiebok erbjuder

Med eAktieboks webbaserade systemlösning för digitala aktieböcker kan bolagets företrädare/administratör enkelt genomföra uppdateringar i bolagets aktiebok.

Skall exempelvis en split registreras i aktieboken görs detta enkelt i tre steg.

  1. Gå till sidan Aktietransaktioner, välj skapa ny aktietransaktion följt av klicka på sammanläggning/uppdelning
  2. Ange datum för händelsen samt splitkvoten.
    • Förhandsgranskare finns även på sidan för att se hur antalet aktier och kvotvärdet förändras baserat på av er angiven data.
  3. Bekräfta händelsen.
    • Systemet fördelar ut hur spliten påverkar ägandet och ni kan granska samt ändra informationen innan ni slutgilltigen godkänner transaktionen.

Aktieboken samt ägarnas aktiedepåer är sedan uppdaterad och information om transaktionen hittar ni sedan enkelt i transaktionslistan. Hantering av övriga aktietransaktioner är uppbyggt på ett liknade sätt. 

eAktiebok stödjer användandet av A och B aktier och preferensaktier samtidigt som det enkelt går att notera eventuella hembud eller förbehåll i aktieboken. Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.

I systemet finns utöver möjligheten att när som helst ta fram en aktuell och korrekt aktiebok möjligheten att printa bolagets aktieägarförteckning, röstlängd till ordinarie eller extra bolagsstämma med mera. Det finns även en nyhetstjänst där bolaget enkelt kan förmedla nyheter till bolagets ägare alternativt till alla depåinnehavare hos eAktiebok eller som en publik nyhet på vår hemsida. 

eAktiebok kostar 2000 kr per år och bolag.

Aktiebok och depå

eAktiebok tillhandahåller med bolagens aktieböcker som grund en kostnadsfri depå över onoterade aktieinnehav. I depån finns information om de bolag som du investerat i. Vilken information som delges är upp till bolaget som själv administrerar eAktiebok. På eAktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument med mera. 

Med eAktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolagets ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.