fbpx

Administrera din aktiebok online

En dominerande majoritet av Sveriges aktiebolag är så kallade ”små och medelstora bolag” vilka årligen bidrar till en majoritet av Sveriges BNP. Trots detta finns det få stöd och hjälpmedel riktade till dessa bolag för att underlätta deras administrativa bolagsstyrning. Detta trots att kraven i många fall kan vara betungande. 

Aktieboken är bolagets viktigaste dokument

Ett av bolagets viktigaste dokument ur ett bolagsstyrningsperspektiv är dess aktiebok, något som är noga reglerat i svensk lagstiftning. Aktieboken skall upprättas så snart som stiftelseurkunden signeras samt sedan självständigt upprätthållas fram till 10 år efter ett bolags upplösning. 

 

aktiebok

Så här ser din aktiebok ut när du har registrerat aktietransaktionerna. Denna kan bli tillgänglig för dina aktieägare via nätet och går även att skriva ut.

Funktioner för aktieboken i eAktiebok

Här är några av funktionerna som är möjliga att göra med aktieboken online hos eAktiebok;

  • registrera din aktiebok, oavsett om den är helt ny eller det redan finns poster i den
  • gör den åtkomlig för alla ägare
  • uppdatera er aktiebok direkt via nätet
  • alla aktieägare kan följa samtliga transaktioner
  • överskådlig aktieägarförteckning där alla kan se sina och andras aktieandelar
  • möjlig att skriva ut aktieboken
  • bjud tillfälligt in externa personer, exempelvis revisor eller potentiella investerare

Önskar ni inte registrera alla historiska transaktionerna i er aktiebok men vill ändå digitalisera hanteringen för framtiden går detta givetvis bra i eAktiebok. Detta löses genom att ni i systemet registrerar nulägesbilden av aktieboken i eAktiebok följt av att befintlig aktiebok sparas betryggande tillsammans med den nya i eAktiebok. På så sätt uppfyller ni spårbarhetskravet som ställs på aktieboken.

Glöm lösbladssystem, gör din aktiebok digital.

Merparten av aktieböckerna i Sveriges små och medelstora bolag förs på lösbladssystem trots att dokumentet har stor betydelse vid exempelvis företagsförsäljningar, legala granskningar, deklarationer, skatteöversyner eller vid revisorernas årliga förvaltningsgranskning. Aktieboken är vidare det kvitto/dokument som en investerare/finansiär i små och medelstora bolag erhåller på en genomförd investering. 

Med eAktieboks digitala tjänster kan bolaget enkelt och snabbt administrera sina aktieböcker till en fast låg kostnad. Vidare erbjuds alla delägare till registrerade bolag hos eAktiebok en kostnadsfri depå över sina onoterade innehav. I depån kan ägarna se sina innehav och erhålla information om bolagen. 

Vi kommer kontinuerligt vidareutveckla vår tjänst så tveka inte att höra av er om ni saknar några funktioner.