Crowdfunding avslutad?

Använd eAktiebok och investera i dina aktieägare. 

Du vinner både tid och sparar tusentals kronor! 

Om du nyligen har genomfört en crowdfunding eller står inför valet att genomföra en crowdfunding är det bra att fundera igenom hur ni ska hantera era relationer med både nya och tidigare aktieägare. Efter en crowdfunding har du oftast ökat antalet aktieägare betydligt, i vissa lyckade fall kan det vara flera hundratals nya förväntansfulla aktieägare. 

Med alla nya aktieägare och det nya kapitalet kommer också kraven och nya möjligheter som helt är beroende på dig hur det ska gå. Du som entreprenör har en stor möjlighet att göra dina investerare till dina ambassadörer och din förlängda marknadsföringskanal. 

 

Livet efter en crowdfunding är full av nya utmaningar

Har du funderat på hur du ska nå ut till alla dina nya aktieägare med all nödvändig bolagsinformation och handlingar? Om du inte har löst det än så är det hög tid att hitta en lösning som passar dig. 

Här är några av de mest vanligaste utmaningarna som du kommer att ha efter en crowdfunding:

  • Uppdatera aktieboken: Det första du som entreprenör måste göra är att uppdatera aktieboken med alla nya aktieägare, ett arbete som kan bli omfattande och kosta tiotusentals kronor om du vänder dig till en advokat eller liknande. 
  • Distribuera avräkningsnotor: När aktieboken är uppdaterad ska du skicka ut avräkningsnotor med unikt innehåll till varje enskild investerare vilket innebär i praktiken att du måste skicka dessa manuellt per epost eller brev. Det är viktigt att varje investerare får sin individuella avräkningsnota med uppgifter om sin investering och i detta moment kan det ofta gå fel.
  • Kommunikation & nyheter: Det blir ofta så efter en crowdfunding att flera vill bidra till att ditt bolag går bra samtidigt som de vill veta löpande vad som händer inom bolaget och hur det utvecklas samt att några av aktieägarna vill även diskutera med varandra. Oftast sker dessa dialoger via epost med en VD eller någon på en ledande befattning och i vissa fall sker detta inom slutna grupper på Facebook eller liknande miljöer med stora risker att obehöriga kan läsa. Om du väljer några av dessa varianter löper du stor risk att informationen kommer ut till obehöriga personer samt att du inte får kontroll över besvarad kommunikation.

Efter en crowdfunding blir allt enklare med eAktiebok

Med eAktiebok ger du alla dina aktieägare, oavsett om du har rekryterat dem tidigare eller via din crowdfunding, möjlighet att komma åt den senaste versionen av er aktiebok direkt på nätet. Du kan enkelt skapa din aktiebok genom att registrera alla aktieägare och transaktioner som är gjorda, på så vis kommer du att spara tusentals kronor åt ditt bolag och dina aktieägare. 

Dina aktieägare bjuder du in till eAktiebok där de har sin egna depå och där de också kan följa alla transaktioner som skett och sker löpande utan att behöva ta del av detta via epost eller liknande.

När du har registrerat alla aktieägare i eAktiebok så kan du enkelt därifrån skicka ut avräkningsnotor automatiskt, varje enskild investerare kommer att få sin avräkningsnota med korrekt information och du kommer att spara mängder av tid och pengar.

5 skäl varför du ska använda eAktiebok efter en crowdfunding

Crowdfunding är en relativt ny form av kapitalanskaffning som ger entreprenörer en större möjlighet att attrahera kapital när andra finansieringsformer kanske inte attraheras. 

  1. du är transparent mot dina aktieägare
  2. du kommer att spara tusentals kronor vid varje emission och uppdatering i er aktiebok
  3. du ger dina aktieägare möjlighet att ta dialog med dig som entreprenör och andra aktieägare i en säker och sluten miljö
  4. du har stor möjlighet att få lojala och engagerade aktieägare när du kommunicerar med dom och delar med dig av bolagets utveckling genom nyheter
  5. du kan enkelt nå ut till nya investerare om du publicerar dina nyheter till alla som är registrerade i eAktiebok
Share This