Import av tecknare, vid emission

Med eAktiebok kan ni automatisk uppdatera er aktiebok samt skicka ut avräkningsnotor till alla som investerat i er. På under två minuter är ni klara med formalia och kan fortsätta utveckla er verksamhet.,

Import av tecknare efter en emission, så fungerar det

All information som skall anges i aktieboken kan ni importera in i eAktiebok genom att ladda upp en CSV-fil. Efter att ni laddat upp filen kontrollerar eAktiebok så att all information finns samt är korrekt angiven. Efter att all information är korrekt angiven så går ni vidare och registrerar emissionen. Ni anger informationen så som datum, antal nya aktier samt om de nya aktierna är förenade med eventuella förbehåll. Efter detta hämtar ni listan över tecknare inkl. hur många aktier de tecknat sig för och uppdaterar aktieboken.

För att kunna lada upp information så krävs det av CSV-filen innehåller ett antal exakt återgivna rubriker. Vill ni skapa en dylik CSV-fil efter en kapitalisering tveka inte att höra av er till oss.

Import av tecknare vid en Crowdfunding

Har ni genomfört en crowdfunding så kan ni ladda upp den lista över intressenter ni erhållit. Ifall ni sedan applicerar teckning genom betalning så kan ni även använda eAktiebok och vår importfunktion till att hålla reda på vilka som betalat eller ej.

Tekniska krav

För att kunna lada upp information så krävs det av CSV-filen innehåller ett antal exakt återgivna rubriker (se nedan). Vill ni skapa en dylik CSV-fil efter en kapitalisering tveka inte att höra av er till oss.

Filen skall vara en CSV-fil (kommaseparerade fält) i UTF-8 kodning.

Name
Förnamn och efternamn
Email
Email-adress
Company Name
Företagsnamn om relevant
Organization Number
Organisationsnummer. Måste vara ett giltigt svenskt organisationsnummer, t.ex. 555555-5555, kan även skrivas som 165555555555
Street Address
Gatuadress, t.ex. Storvägen 3A
City
Stad/Samhälle, t.ex. Malmö
Postal Code
Postnummer, t.ex. 22222
Country
Land. Om ej angivet, så antas det vara Sverige; också giltigt för Sverige är ”Sweden”, ”SE”, ”SWE”, och ”SV
Personal Number
Personnummer. Om individen är svensk så måste personnumret vara ett giltigt svenskt personnummer. T.ex. 560420-2282. Kan även skrivas som 195604202282.
Date of Birth
Födelsedatum. Om inte personnummer är satt så måste vi ha ett födelsedatum. Detta måste vara i formatet YYYY-MM-DD; t.ex. 1984-09-22
Phone Number
Telefonnummer
Number of Shares
Antal aktier respektive investerare tecknat sig för.
Share This