fbpx

Investeraravdrag

Utnyttja investeraravdraget

Har du bildat ett bolag eller tagit in kapital?

Kom då ihåg att lämna in kontrolluppgifter på detta under januari. Kontrolluppgifter lämnas enklast genom att bolaget skickar in en XML-fil med uppgifterna till Skatteverket.

 

Tag fram ditt underlag till investeraravdrag!

eAktiebok har för ändamålet inlett ett samarbete med Investeraravdrag.nu, där ni kan erhålla hjälp via oss till ett rabatterat pris. Kontakta via mejl på info@investeraravdrag.nu eller via deras hemsida Investeraravdrag.

 

investeraravdrag

I vilka bolag kan man göra investeraravdrag?

 

Det är inte i alla bolag som man får göra investeraravdrag, här några viktiga villkor:

  • Företaget ska vara ett mindre företag som bedriver rörelse.
  • Med mindre företag menas ett aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller motsvarande bolag som har fast driftsställe i Sverige.
  • Medeltalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
  • Företaget ska under investeringsåret, eller året efter, ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor, det vill säga minst en anställd. Det kan vara ägaren/investeraren själv.
  • Läs mer om vilka kriterier bolaget måste uppfylla för investeraravdraget här

Hur fungerar investeraravdraget?

 

Bolaget måste först skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket under januari månad (för mer information om kontrolluppgifter läs här).

En privatperson som i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission som köper aktier kontant, får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdraget leder till att underskott i kapital medges med en skattereduktion om 30% mot inkomst av tjänst.

 

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar köp av aktier för 1,3 miljoner kronor. En investerare kan få avdrag för investeringar i flera bolag per år, dock sammanlagt med högst 1,3 miljoner kronor.

Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år och avdraget påverkar inte kapitalvinstberäkningen när aktierna avyttras.

 

Vad väntar du på? Säkerställ att du och dina investerare får skatterabatten genom att skicka in kontrolluppgifterna.

 

Observera att lämnandet av kontrolluppgift inte automatiskt ger investeraravdrag, varje investerare måste själv i sin deklaration med stöd av lämnad kontrolluppgift ange att investeraravdraget faktiskt önskas. Skälet är bland annat att investeraravdraget ska återbetalas om andelarna avyttras inom fem år efter betalningsåret. Begäran om investeraravdrag ska göras på blankett K11 som kan laddas ner på Skatteverkets hemsida.