fbpx

Nyhetsservice / kommunikationsplattform

I eAktiebok ingår en nyhetstjänst och en kommunikationsplattform för dig som entreprenör och för dina ägare.

Med nyhetstjänsten kan du enkelt ge ut nyheter riktade till enbart dina ägare och funktionärer, till alla tusentals depåinnehavare på eAktiebok samt som en publik nyhet på eAktieboks hemsida. Du kan även diskutera med dina ägare i ett slutet forum där både du och aktieägarna kan skriva och besvara utan att någon obehörig kan komma åt er kommunikation.

 

Skicka nyheter till aktieägarna 

nyhetsfunktion

nyhetsfunktion

I eAktiebok kan du skicka ut nyheter till aktieägare som endast de får tillgång till. Om du önskar så kan du även skicka ut nyheter till tusentals potentiella investerare som finns i eAktiebok.

 

Kommunikationsplattformen kan med fördel användas till att hålla bolagets ägare informerade om bolagets utveckling. Till nyheterna som skapas i systemet kan ni givetvis bifoga filer samt även välja om nyheten utöver att de presenteras i systemet ska går iväg som ett mejl till era ägare. Har ni laddat upp er logga i systemet bifogas den automatiskt i nyheten.

 

Nyheterna presenteras i två olika nyhetsfeeds i aktiedepån, där en nyhetsfeed är avsatt endast till de nyheter som kommer från de bolag man har ägande i alternativt är funktionär i, i den andra nyhetsfeeden presenteras övriga nyheter.

 

Diskutera med aktieägarna i ert forum

I eAktiebok.se finns även ett slutet forum för alla aktieägare där alla kan diskutera öppet och ställa de frågor som man eventuellt har. När ni för dialoger i forumet så får alla möjlighet till samma information och ni undviker att ta dessa via mejl.

 

forum aktieägare

forumaktieägare

Alla aktieägare får tillgång till ett slutet forum där ni kan diskutera ämnen som berör bolaget och alla får samma chans att ta del av informationen. Ni undviker även konversation via email som ibland kan svår att följa, i forumet finns allt samlat.

 

Skicka nyheter till potentiella investerare och publikt

Ni kan även välja om nyheten skall nå ut till alla de tusentals som har en depå hos eAktiebok.se, de består idag av både entreprenörer och investerare.

Du kan även välja att publicera nyheter publikt på eAkteibok.se, då når du alla som har en depå på eAktiebok.se och alla tusentals som besöker webbplatsen varje månad.

 

Kostnad för kommunikationsplattformen

Kommunikationsplattformen ingår i eAktieboks baserbjudan, vilket är 2000 kr/år. Att inneha en aktiedepå hos eaktiebok är alltid kostnadsfritt. Vilken information som delges i systemet är upp till bolaget som själva administrerar eAktiebok. På eAktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument m.m.

 

Med eAktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer fortsätta att utveckla nyhetservice precis som övriga delar av systemet. Saknar ni någon funktion eller vill se någon del vidareutvecklas, tveka inte med att höra av er till oss på info@eaktiebok.se