fbpx

Varför eAktiebok

Aktiebok och aktiedepå till investerare av onoterade bolag

eAktiebok tillhandahåller med bolagens aktieböcker som grund en kostnadsfri depå över onoterade aktieinnehav. I depån finns information om de bolag som du investerat i. Vilken information som delges är upp till bolaget som själv administrerar eAktiebok. På eAktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument m.m.

Med eAktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget investerare/ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige

eAktiebok erbjuder investerare

I aktiedepån som erhålles kostnadsfritt av eAktiebok kan ni erhålla information om era bolag som lagt upp sin aktiebok hos eAktiebok. Aktiedepån innehåller information om antalet aktier ni äger (A respektive B om tillämpligt), anskaffningsvärde (om bolaget angett detta vid registrering av de olika transaktionerna), GAV-kurs, ägarandel samt röstandel. Vidare kan ni korrigera ert anskaffningsvärde direkt i depån om så skulle behövas. I aktiedepån finns även två nyhetsfeeds där den ena enbart visar nyheter från de bolag som ni har ägande i och den andra visar nyheter från andra bolagen som valt att skicka ut nyheten till alla depåinnehavare.

Vidare kan ni klicka på respektive bolag som ni är delägare i och få fram generell information om bolaget, se bolagets aktieägarförteckning, aktiebok, alla genomförda aktietransaktioner, vem som är företrädare i bolaget samt alla centrala bolagshandlingar.

Saknas information om ett av era bolaget i systemet kontakta i första hand bolaget i fråga eller oss på info@eaktiebok.se

eAktiebok kostar från 2 000 kr per år och bolag.

Aktiebok Online

eAktiebok tillhandahåller en digital aktiebok tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att en aktiebok förs. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall genast registreras i bolagets aktiebok. En aktiebok skall hållas offentlig och tillgänglig. Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.