Varför eAktiebok

Aktiebok och aktiedepå till investerare av onoterade bolag

E-aktiebok tillhandahåller med bolagens aktieböcker som grund en kostnadsfri depå över onoterade aktieinnehav. I depån finns information om de bolag som du investerat i. Vilken information som delges är upp till bolaget som själv administrerar E-aktiebok. På E-aktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument m.m.

Med E-aktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget investerare/ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige

E-aktiebok erbjuder investerare

I aktiedepån som erhålles kostnadsfritt av E-aktiebok kan ni erhålla information om era bolag som lagt upp sin aktiebok hos E-aktiebok. Aktiedepån innehåller information om antalet aktier ni äger (A respektive B om tillämpligt), anskaffningsvärde (om bolaget angett detta vid registrering av de olika transaktionerna), GAV-kurs, ägarandel samt röstandel. Vidare kan ni korrigera ert anskaffningsvärde direkt i depån om så skulle behövas. I aktiedepån finns även två nyhetsfeeds där den ena enbart visar nyheter från de bolag som ni har ägande i och den andra visar nyheter från andra bolagen som valt att skicka ut nyheten till alla depåinnehavare.

Vidare kan ni klicka på respektive bolag som ni är delägare i och få fram generell information om bolaget, se bolagets aktieägarförteckning, aktiebok, alla genomförda aktietransaktioner, vem som är företrädare i bolaget samt alla centrala bolagshandlingar.

Saknas information om ett av era bolaget i systemet kontakta i första hand bolaget i fråga eller oss på info@eaktiebok.se

E-aktiebok kostar från 2 000 kr per år och bolag.

Aktiebok Online

E-aktiebok tillhandahåller en digital aktiebok tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att en aktiebok förs. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall genast registreras i bolagets aktiebok. En aktiebok skall hållas offentlig och tillgänglig. Den information som lämnas till E-aktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.

Share This