fbpx

Fördelar eAktiebok för bolag

Aktiebok Online

eAktieboks online-tjänst förenklar avsevärt administration och registrering av ägartransaktioner. Tjänsten kan vidare med fördel användas för att underlätta vid eventuella externa granskningar av bolaget, så som vid revisorns förvaltningsgranskning eller vid en Due Dilligence av bolaget. Bolagets administratör har möjligheten att ge ut en temporär inloggning till bolagets revisorer eller eventuella investerare/köpare.

8 fördelar med eAktiebok:

  • Förenklar administrationen av bolagets aktiebok.
  • Samla central bolagsinformation på en plats.
  • Ett onlinegränssnitt som kan delas med bolagets ägare/investerare.
  • Temporärt delad tillgång till systemet.
  • Hög tillgänglighet och säkerhet.
  • Underlättar revisorernas granskning.
  • Stöd för att uppfylla lagkrav.
  • Förenklad kommunikation med ägarna/investerarna.

Fler fördelar med att ha aktieboken online

Syftet med eAktiebok är tvådelat, dels skall vi underlätta regelefterlevnad för bolaget men även förbättra och underlätta kommunikationen mellan bolaget och dess ägare. Vi försöker kontinuerligt ta fram nya lösningar för minimera våra kunders behov av specialisthjälp rörande frågeställningar som har att göra med eller är närbesläktade med ägandet i onoterade företag. Exempel på detta är vår automatiska generering av avräkningsnotor efter en nyemission.

För att underlätta kommunikationen mellan bolag och ägare har vi exempelvis tagit fram en nyhetstjänst samt ett forum i eAktiebok. Där ni enkelt och på ett rättssäkert sätt kan hålla era aktieägare informerade om hur bolagets utveckling fortskrider.

Med eAktieboks online-tjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.

eAktiebok tillhandahåller en aktiebok online som är tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över samtliga aktier och aktieägare. Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att en aktiebok förs. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall genast registreras i bolagets aktiebok. En aktiebok skall hållas offentlig och tillgänglig. Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.