fbpx

Vilka fördelar finns det med eAktiebok?

Depå

eAktiebok tillhandahåller med bolagens aktieböcker som grund en kostnadsfri depå över era onoterade aktieinnehav. I depån finns information om de bolag som du investerat i, men även information om de investeringar ni gjort. Med andra ord all information som du behöver för att följa dina bolag men även för att deklarera en eventuell försäljning av innehaven.

På eAktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument med mycket mera.

Information som presenteras i din depå

I din depå ser ni era aktieinnehav men även information så som antal ägda andelar, Gav-kurs, anskaffninsgvärde m.m. Vidare finns även en transaktionslista över alla de transaktioner som du genomfört där avräkningsnotor från de emissioner ni deltagit i sparas automatiskt samt möjlighet att spara underlag kopplat till varje transaktion. Ni kan givetvis även justera ert anskaffningsvärde direkt i er depå, i de fall de visar sig felaktiga.

Genom den nyhetstjänst som finns i systemet kan bolagen ge ut nyheter som når endast sina aktieägare eller författa nyheter som når alla investerare/entreprenörer i eAktiebok. Givetvis ser du dina nyheter direkt i depån. I depån presenteras nyheterna i två separerat nyhetsfeeder, en med nyheterna får de bolag som ni har ägarintresse och en med övriga nyheter. Allt för att informationen som era bolag vill förmedla till er skall presenteras så tydligt som möjligt för er.

Eftersom vår nyhetstjänst är en envägskommunikation så har vi även skapat ett forum i systemet där ni kan välja att föra diskussioner som enbart blir synliga för ert bolag och dess aktieägare, alternativt om ni vill skapa en öppen tråd så går det givetvis också bra.

Genom att använda eAktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökas transparensen mellan bolaget och dess ägare. eAktiebok tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt som kan delas mellan ägare och bolag samtidigt som det förenklar bolagsadministrationen. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.

eAktiebok ger dig möjlighet att enkelt samla central information om dina investeringar i onoterade bolag i en kostnadsfri depå.

Tipsa bolagen du investerat i och börja samla information om dina onoterade innehav på en plats.

Fördelar med eAktiebok

  • Kostnadsfri depå av onoterade innehav
  • Enkel överskådlig bild över dina innehav
  • Gränssnitt som kan delas med bolaget
  • Ökar genomlysningen av bolagen
  • Validering av dina investeringar
  • Möjliggör att erhålla intressanta investeringsmöjligheter
  • Hög tillgänglighet och säkerhet
  • Samlar informationen från dina investeringar på ett och samma ställe
  • Digital aktiebok tillgänglig dygnet runt
  • Nyhetstjänst

Aktiebok Online

eAktiebok tillhandahåller en digital aktiebok tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare.
I eAktiebok kan ni enkelt upprätthålla en aktuell och korrekt aktiebok.
Vidare finns ett lagringsutrymme för bolagets centrala bolagshandlingar som enkelt och tidsbegränsat går att dela med exempelvis bolagets revisor. Det finns även en nyhetstjänst där bolaget kan publicera nyheter riktade till enbart sina ägare alternativt alla depåinnehavare hos eAktiebok samt givetvis möjlighet att ta fram handlingar så som aktieägarförteckning, transaktionslistor avräkningsnotor, röstlängd m.m.
Den information som lämnas till eAktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.