fbpx

Nyhetsservice

E-aktiebok har i sin webbaserade aktieboks- och depåtjänst ingår en nyhetsservice / kommunikationsplattform.

Med tjänsten kan bolagen enkelt ge ut nyheter riktade till enbart dess ägare och funktionärer, till alla depåinnehavare på eAktiebok eller som en publik nyhet på eAktieboks hemsida.

Fördelarna med nyhetsservice

Kommunikationsplattformen kan med fördel användas till att hålla bolagets ägare informerade om bolagets utveckling. I samband med publiceringen av nyheterna som skapas via systemet kan ni givetvis bifoga filer samt välja om nyheten ska går iväg som ett mail till era ägare som komplement till publiceringen i systemet. Har ni laddat upp er logga i systemet bifogas den automatiskt i nyheten. Vidare kan ni välja om nyheten skall nå ut till alla de övriga entreprenörer och investerare med en depå hos eAktiebok. Nyheterna presenteras i två olika nyhetsfeeds i aktiedepån. En nyhetsfeed är avsatt endast till de nyheter som kommer från de bolag man har ägande i alternativt är funktionär i. I den andra nyhetsfeeden presenteras övriga nyheter.

Med tjänsten att skapa nyheter till alla depåinnehavare har ni en unik möjlighet att nå ut med ert budskap till entreprenörer och investerare av onoterade bolag.

Vidare går det även att publicera nyheter i systemet som kommer publiceras på den publika sidan eAktiebok.se.

Vi kommer fortsätta att utveckla nyhetsservice precis som övriga delar av systemet. Saknar ni någon funktion eller vill se någon del vidareutvecklas, tveka inte med att höra av er till oss på info@eaktiebok.se

Kostnad för nyhetstjänsten

Kommunikationsplattformen ingår i E-aktieboks baserbjudande som kostar 2000 kr/år. Att inneha en aktiedepå hos e-aktiebok är alltid kostnadsfritt. Vilken information som delges i systemet är upp till bolagen som själva administrerar sin E-aktiebok. På E-aktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument m.m.

Med E-aktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolagets ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.