Eaktiebok

ADMINISTRATÖRS- BEHÖRIGHET

Det går att använda eAktiebok med flera olika användare samtidigt.

Entreprenörer kan bjuda in externa personer så som revisorer, jurister och advokatbyråer för att låta de få tillgång till all information inom bolaget. Det går också att överlåta administratörsrättigheter så att en extern person (eller juridisk enhet) sköter alla uppdateringar.

Ni kan enkelt via eAktiebok administrera era klienters aktiebok åt dem, ta fullt ansvar för att hålla aktieboken uppdaterad åt er klient eller bara hoppa in och hjälpa till när de behöver det.

I erbjudandet till er kund kan ni genom att anlita eAktiebok tidsuppskatta vad de olika momenten kommer ta i anspråk för er och på så sätt minska osäkerheten i era offerter.

Ni kan också ge behörigheter till så många användare som ni behöver för ett och samma bolag. Detta ger er full kontroll och flexibilitet när det gäller att hantera och delegera arbetsuppgifter inom ert företag.