Eaktiebok

Aktiedepå

En aktiedepå är ett värdepappersförvar.
I aktiedepåerna som erbjuds av bankerna, nätmäklarna och fondkommissionärer samlas dina investeringar i noterade aktier, fonder, aktieindexobligationer och optioner. I depån kan du vidare handla med noterade aktier, bevaka dina investeringar, se förteckning över dina innehav med mera beroende på vilken din leverantör är. 
Med eAktieboks aktiedepåtjänst finns nu även möjligheten att samla och följa dina investeringar i onoterade bolag. Principerna med eAktieboks depåtjänst är samma som hos nätmäklarna och bankerna. Dock kan man ej bedriva handel via depån. Att ha en depå hos eAktiebok är gratis utan några dolda avgifter.

I din depå finner ni information om hur många aktier ni äger i respektive bolag, er andel av kapitalet, er röstandel, Gav-kurs samt anskaffningsvärdet på era innehav. Givetvis finns även en komplett transaktionslista över alla de transaktioner som ni genomfört genom åren. Genererar bolaget ni investerat i avräkningsnotor genom eAktiebok så sparas automatisk er avräkningsnota i er transaktionslista.