Eaktiebok

Aktiedepå

En aktiedepå är ett värdepappersförvar

I aktiedepåerna som erbjuds av bankerna, nätmäklarna och fondkommissionärer samlas dina investeringar i noterade aktier, fonder, aktieindexobligationer och optioner. I depån kan du vidare handla med noterade aktier, bevaka dina investeringar, se förteckning över dina innehav med mera beroende på vilken din leverantör är. 

Med eAktieboks aktiedepåtjänst finns nu även möjligheten att samla och följa dina investeringar i onoterade bolag. Principerna med eAktieboks depåtjänst är samma som hos nätmäklarna och bankerna, dock kan man ej bedriva handel via depån. Att ha en depå hos eAktiebok är kostnadsfritt utan några dolda avgifter.

I din depå finner du information om hur många aktier du äger i respektive bolag, din andel av kapitalet, din röstandel, Gav-kurs samt anskaffningsvärdet på dina innehav. Givetvis finns även en komplett transaktionslista över alla de transaktioner som du genomfört genom åren. Genererar bolaget du investerat i avräkningsnotor genom eAktiebok så sparas automatisk din avräkningsnota i din transaktionslista.