En plattform för entreprenörer och investerare

När du vill ha en hög kvalitet på bolagsinformation och kommunikation i onoterade bolag.

Testa e-Aktiebok kostnadsfritt i 30 dagar!

Aktiebok online

Uppdatera aktieboken online och ge alla aktieägare access till ägarförteckning, sitt egen anskaffningsvärde (GAV), en uppdaterad aktiebok och ett slutet forum för ägarfrågor.

Spara 10.000-tals kronor

Tid är pengar. Gör jobbet själv, undvik dyra konsultkostnader och spara tiotusentals kronor. eAkteibok har en enkel logik så att du kan registrera nya ägare till aktieboken, hantera alla transaktioner mellan ägarna och många andra smarta bolagsfunktioner i samband med nyemissioner samt bolagsstämmor.

Aktieägarforum & nyhetsfunktion

Bjud in dina aktieägare och ge dom möjlighet att prata med dig och andra ägare i ett slutet ägarforum samt att du kan skicka företagsnyheter till dom som endast de kan läsa.

Några av våra samarbetspartners

Aktiebok med mycket affärsnytta!

Aktieboken online

e-Aktiebok tillhandahåller en digital aktiebok, tillgänglig dygnet runt. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att en aktiebok förs. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall genast registreras i bolagets aktiebok. Aktieboken skall dessutom hållas offentlig och tillgänglig. Den information som lämnas ut till e-Aktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer.

Aktiebok och depå

e-Aktiebok tillhandahåller (med bolagens aktieböcker som grund) en kostnadsfri depå över onoterade aktieinnehav. I depån finner du information om de bolag som du investerat i. Vilken information som delges är upp till var och ett av bolagen då de själva administrerar e-Aktiebok. På e-Aktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument, m.m.

25 fördelar med e-Aktiebok

Bolag och entreprenörer

 • Förenklar administrationen av aktieboken
 • Gör det själv och spara tiotusentals kronor
 • Enkel, överskådlig bild över alla ägare
 • Skicka avräkningsnotor automatiskt till ägarna
 • All bolagsinformation på en plats
 • Bjud in och ge aktieägarna access
 • Kallelsehanteringsfunktion till bolagsstämmor
 • Skicka nyheter till dina aktieägare
 • Diskutera med dina ägare i ett slutet forum
 • Skicka nyheter till tusentals potentiella investerare
 • Importfunktion av många ägare sparar tid
 • Underlättar revisorns granskning
 • Uppfyller alla lagstadgade krav
 • Ökar transparensen av ditt bolag

Aktieägare och investerare

 • Du får en depå med innehav i ett onoterat bolag
 • En överskådlig bild över alla dina innehav
 • Få tillgång till viktiga bolagshandlingar
 • Ha tillgång till en aktuell aktiebok
 • Få access till aktuell aktieägarförteckning
 • Avräkningsnotor sparas automatiskt i din depå
 • Transaktionslista över alla dina investeringar
 • Nyhetskanal direkt från dina bolagsinvesteringar
 • Diskutera i slutet forum med andra aktieägare
 • Få nyheter från andra investeringsmöjligheter
 • Hög tillgänglighet och säkerhet

Så här fungerar eAktiebok

Bolag och entreprenörer

 • Bolagsadministratör kan enkelt registrera bolagets aktiebok
 • Enkelt gränssnitt för att genomföra ägar- eller bolagstransaktioner
 • Tydlig uppställning över ägarbilden
 • Lagringsplats för era bolagsdokument
 • Möjlighet till temporär inloggning till exempelvis bolagets revisor
 • E-aktiebok lämnar aldrig vidare några uppgifter om dig eller ditt bolag utan ert samtycke
 • Låg årlig avgift

Aktieägare och investerare

 • Blir automatiskt inbjudna via mail till bolagets aktiebok efter att bolag registrerat sin aktiebok.
 • Investerare kan enkelt få en samlad bild av sina innehav i onoterade bolag
 • Tillgång till bolagsdokument
 • E-aktiebok lämnar aldrig vidare några uppgifter om dig eller ditt bolag utan ert samtycke 
 • Kostnadsfri depå för aktieägare/investerare

Några av våra kunder

Våra tjänster

E-aktiebok hjälper onoterade företag med databaserad administration av aktieböcker. E-aktieboks tjänst för aktieboksadministration ger bolagens ägare en privat depå över onoterade innehav. E-aktiebok ger även bolagen stöd för värdepapperstransaktioner, bolagsadministration, förberedelser inför bolagsstämma, samt informationssökning. E-aktieboks tjänster är uppbyggda kring vår plattform för administration av aktieböcker samt kring vår kompetens inom företagstransaktioner, bolagsrätt och företagsekonomi.

Med E-aktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolaget ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.