DIGITAL AKTIEBOK ONLINE

eAktiebok är en online-baserad lösning för digitala aktieböcker för onoterade bolag i Sverige och deras investerare

EAKTIEBOK GER DIG KONTROLL

Enkelt, kostnads­effektivt och transparent

Med eAktiebok får du en enkel och smart lösning för att samla och hålla koll på din aktiebok, ägardata, avräkningsnotor och emissioner. eAktiebok grundades 2014 och har sedan dess ökat i antalet bolag men också antalet investerare.

Dina investerare kan se sitt innehav

Eftersom eAktiebok riktar sig till onoterade bolag som vill ha sin aktiebok online kan vi också erbjuda en kostnadsfri depålösning till dina investerare. Detta för att synliggöra sina investeringar men också på ett enkelt sett sköta kommunikationen med investerarna.

Aktiebok och dess betydelse

Eftersom att det finns lagkrav på att varje aktiebolag har en aktiebok korrekt förd och uppdaterat så är det med fördel att detta finns online via våra tjänster. Med eAkitebok får du en enkel och smart lösning för att samla och hålla koll på din aktiebok, ägardata, avräkningsnotor och emissioner.

Syfte, engagemang och utveckling

Med eAktiebok Saas tjänst för aktieboksadministration ökar du genomlysningen och valideringen mot bolagets investerare/ägare samtidigt som administrationen förenklas avsevärt. Vi kommer kontinuerligt utveckla tjänsten vidare för att förenkla och underlätta företagande i Sverige.

En riktigt lyckad crowdfunding

Katalysen och Partners

Vi har nyligen avslutat den första crowdfundingen med ett lyckat avslut. Katalysen & Partners runda avslutades med att ha samlat in totalt 23 547 296 kronor, vilket är en extremt bra start för vår satsning. Behovet av kapital för företag växer samtidigt som vi har förstått att investerare har ökat sitt intresse för att investera i onoterade bolag men som inom en kort framtid kommer att vilja notera sig