Priser

StartUp

Årligen
2 000 SEK

Digital share register

Account solution for owners
(unlimited)

Investor relations tool

Boardroom

Digital signing of a document
(Coming Soon)

Marketplace solution

Outsourced handling of share register

Growth

Årligen
8 000 SEK

Digital share register

Account solution for owners
(unlimited)

Investor relations tool

Boardroom

Digital signing of a document
(Coming Soon)

Marketplace solution

Outsourced handling of share register

Scaleup

Årligen
15 000 SEK

Digital share register

Account solution for owners
(unlimited)

Investor relations tool

Boardroom

Digital signing of a document
(Coming Soon)

Marketplace solution

Outsourced handling of share register

Funktioner

I vårt grundabonnemang kan bolagets administratör enkelt registrera och upprätthålla en aktuell aktiebok. Bolaget erhåller en enkel och tydlig ägarbild samt får tillgång till diverse rapporter kopplade till bolagets aktieägare och aktie.

Bolaget erhåller även en anpassad lagringsplats för bolagets centrala bolagsdokument, lagringsplatsen är framtagen för att underlätta för styrelsens förvaltning och kan användas som stödd för att bolaget upprättar alla formella dokument. Bolaget har även möjlighet att upprätta en temporär inloggning till bolagets sida, som exempelvis kan delges bolagets revisor inför dess förvaltningsgranskning eller till en eventuell investerare som underlag till deras due dilligence process.

Efter tecknande av ett abonnemang med eAktiebok kan man utan extra avgifter använda alla de funktioner som finns i systemet. Det finns vidare inga begränsningar i antalet transaktioner eller ägare som påverkar avgiftens storlek.

Alla delägare i bolaget erhåller vidare en kostnadsfri depå där alla dess innehav registrerade hos eAktiebok presenteras översiktligt och i detalj.

Så fungerar vårt testerbjudande

Cirka tre veckor in i testperioden kommer vi kontakta er via mail om ni önskar fortsätta med tjänsten. Om ej så kommer alla uppgifter ni angivit i systemet att tas bort efter utgången av testperioden. Allt utan några kostnader för er.

Tilläggstjänster

Genom vår tilläggstjänst, Uppstart, kan ni få hjälp med att upprätta er digitala aktiebok och med det erbjuda era investerare/ägare en kostnadsfri depå över deras onoterade innehav. Tjänsten tecknas genom att ni kontaktar oss anger antingen via kontaktsidan eller via mejl till info@eaktiebok.se. Vi behöver en kopia på bolagets befintliga aktiebok samt mejl till samtliga aktieägare och funktionärer i bolaget. För att bolagets investerare/ägare skall få full nytta av våra tjänster önskar vi även information om aktiekursen vid eventuella transaktioner. Vår avgift baseras på det antal aktieposter som finns i er befintliga aktiebok vilket gör att ni har total kontroll över kostnaden för att anlita oss. Avgiften tillsammans med vår avgift för Grundabonnemanget faktureras i förskott och skall erläggas innan aktieboken upprättas av oss. Uppstarts kostnaden är en engångskostnad som endast utgår om ni önskar att vi skall skötta registreringen åt er.

Uppstart 80 SEK per aktiepost

Vår tilläggstjänst, Konkursskydd, är anpassad efter gällande lagstiftning och ger styrelsen ett skydd kring deras skyldighet att upprätthålla en aktiebok efter en eventuell konkurs.

Konkursskydd* 400 SEK per år

Alla priser är exklusive moms

Alla abonnemang och tilläggstjänster avser 12 månader och faktureras i förskott

*Konkursskydd innebär att eAktiebok åtar sig att bevara ditt bolags aktiebok i 10 år efter en eventuell konkurs. Bolagets aktiebok kommer under de tio åren enbart vara synlig för bolagets administratör och administratören har under hela perioden full tillgång till bolagets aktiebok. För att eAktiebok konkursskydd skall gälla krävs det att bolaget innehaft tjänsten under 2 sammanhängande år.

Bolagets styrelse är enligt lag skyldig att upprätthålla en komplett aktiebok tillgänglig för var och en i en period om 10 år efter att ett bolag gått i konkurs.

Share This