Eaktiebok

eAktieboks tjänstenivåer

Vill du veta mer om våra tjänster och priser? Boka en kostnadsfri demo med oss redan idag och upptäck vår digitala aktiebok!

FREEMIUM

GRATIS

INGÅR

INGÅR EJ

STARTUP

200 SEK/MÅNAD

(faktureras årligen)

INGÅR

INGÅR EJ

GROWTH

800 SEK/MÅNAD

(faktureras årligen)

INGÅR

INGÅR EJ

SCALEUP

1250 SEK/MÅNAD

(faktureras årligen)

INGÅR

FUNKTIONER

Uppstart 80 SEK per aktieinnehav

Genom vår tilläggstjänst, Start-up, får du hjälp att upprätta ditt digitala aktieregister och med det erbjuda dina investerare/ägare en gratis depå över sina onoterade innehav. Tjänsten tecknas genom att kontakta oss via kontaktsidan eller via mail till info@eaktiebok.se. Vi behöver en kopia av bolagets befintliga aktiebok och mejl till samtliga aktieägare och funktionärer i bolaget. För att bolagets investerare/ägare ska få full nytta av våra tjänster vill vi även ha information om aktiekursen vid eventuella transaktioner. Vår avgift baseras på antalet aktieinnehav i din befintliga aktiebok, vilket innebär att du har total kontroll över kostnaden för att anlita oss. Avgiften tillsammans med vår avgift för Grundteckningen faktureras i förskott och ska betalas innan aktieboken upprättas av oss. Startkostnaden är en engångskostnad som endast betalas om du vill att vi sköter registreringen åt dig.

Konkursskydd* 400 kr per år

Vår tilläggstjänst, Konkursskydd, är anpassad till gällande lagstiftning och ger styrelsen ett skydd avseende deras skyldighet att föra aktiebok efter en eventuell konkurs.

Alla priser är exklusive moms.

Alla prenumerationer och tilläggstjänster gäller för 12 månader och faktureras i förskott. Konkursskydd innebär att eAktiebok åtar sig att bevara ditt företags aktiebok i 10 år efter en eventuell konkurs. Under de tio åren kommer bolagets aktiebok endast att vara synlig för bolagets förvaltare och förvaltaren kommer att ha full tillgång till bolagets aktiebok under hela perioden. För att eAktiebok konkursskydd ska gälla krävs att bolaget innehaft tjänsten i 2 år i följd.

Bolagets styrelse är enligt lag skyldig att föra ett fullständigt aktieägarregister tillgängligt för alla under en period av 10 år efter att ett bolag har gått i konkurs.