Eaktiebok

Investor Pitch

Underlätta din kapitalisering och låt oss göra en del av jobbet

Att samla kapital är mycket tidskrävande och kräver många presentationer för investerare som i stora delar inte ger någonting. Crowdfunding by eAktiebok vill nu underlätta detta och erbjuder Investor Pitch som en tjänst för bolag som vill ta in kapital. I Investor Pitch behöver du som bolag endast pitcha bolaget för Crowdfunding by eAktiebok och tillhandahålla er pitchdeck. Vi sammanställer materialet och kommer samla ihop 25 investerare som får lyssna på ert case. Vid intresse från investerare kommer vi matcha ihop er för vidare dialoger.

Fördelar med Investor Pitch

Exponering för kapitalstarka investerare

Få tillgång till ett nätverk av kvalificerade investerare och öka dina chanser till ett mer givande kapitaltillskott

Spara tid och fokusera på verksamheten

Frigör din tid från mötesbokning och presentationer så att du kan fokusera på att driva ditt företag. Detta kan leda till snabbare tillväxt.

Feedback för pitchdeck-optimering

Ta emot värdefull feedback från experter och investerare för att förbättra din presentation och göra den mer övertygande.

Hjälp med teckningssedel och administration

Få stöd med den eventuellt komplicerade administrativa aspekten av kapitalanskaffningen där vi hjälper er med den administrativa proceduren.

Många investerare med breda kontaktnät

Genom att locka flera investerare har du möjlighet att dra nytta av deras olika erfarenheter och nätverk, vilket kan öka ditt företags framgångsutsikter.

Skicka förfrågan