Eaktiebok

Bolagsrätt

Bolagsrätt är en rad nya tjänster som har skapats av eAktiebok för att hjälpa ditt bolag att bli publikt, med bemyndigande eller emissionshantering. Vi hjälper bolag att ta fram viktiga dokument – allt från att skapa ett bemyndigande till att hantera emission. Vi erbjuder tre olika paket kopplat till kapitaliseringar.

VÅRA PAKET:

Bemyndigande

– Vi hjälper bolaget att ta fram ett bemyndigande inför stämma.
– När stämman är gjord sköter vi registrering av bemyndigandet.

Emissionshantering

– Vi tar fram dokument inför en emission.
– Vi tar fram underlag såsom beslut om emission utifrån bolagets behov.
– Vi sköter registrering av beslut och emission till Bolagsverket.

Gör bolaget publikt

– Vi hjälper bolaget att ta fram dokument för att kunna bli publika.
– Vi ser till att bolagets bolagsordning stämmer överens med kraven för ett publikt bolag.
– Vi sköter registrering av ärendet till Bolagsverket.

Skicka förfrågan