Eaktiebok

Aktiepost

En aktiepost är ett dokument eller system som spårar inventeringen av produkter eller material som ett företag har till hands. Den innehåller vanligtvis information som antalet artiklar, deras plats och deras värde.