Eaktiebok

Vilka vi är

eAktiebok.se grundades 2013 och ingår i företaget FinReg Solutions AB, organisationsnummer 556939-3308, med säte i Malmö. FinReg levererar SaaS-tjänster som eAktiebok, som är ett digitalt aktieregister, och digitala lösningar på insiderlistor för företag och rådgivare i MCLogg.

FinReg Solutions har varit under Finansinspektionens tillsyn sedan 2023 och har även fått tillstånd att bedriva crowdfunding. Det betyder att FinReg Solutions är en officiell och licensierad leverantör av aktiebaserad crowdfunding.

Vilka vi är

Vi är ett SaaS-bolag (Software as a Service) som bland annat säljer onlinebaserade lösningar för digitala aktie- och loggböcker. Utöver det bistår vi onoterade bolag i deras kapitaliseringsprocesser samt hjälper investerare att hitta intressanta bolag. 

Det som verkligen särskiljer FinReg Solutions är vår inriktning på att stödja och erbjuda lösningar åt företag. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner oavsett om det handlar om att säkra kapital genom crowdfunding eller att effektivisera företags administration för att frigöra tid och resurser, vilket möjliggör en djupare inriktning på tillväxtprocessen.

VÅRA MÅL OCH PASSION

Vi på FinReg Solutions strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just dina behov. Om vi inte har möjlighet att hjälpa dig, kan vi  koppla dig till våra väletablerade systerföretag. Tillsammans arbetar vi noggrant för att säkerställa högsta kvalitet i alla våra processer, från start till mål. Vår expertis spänner över ett brett spektrum av områden, inklusive marknadsföring, börs- och bolagsrätt, prospektskrivning samt kapitalanskaffning och notering.

Vår VD, Mikael Renck, har sedan 2008 assisterat små och medelstora företag inom ekonomi och finans.

Sedan april 2021 är eAktiebok en del av Spotlight Group, en samling oberoende verksamheter med en gemensam vision – att underlätta tillväxten för företag. Spotlight Group strävar efter att vara en föregångare genom att utveckla verktyg som stödjer tillväxtföretag som vill ta steget till börsen. Därigenom skapas förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Spotlight Group är börsnoterat som Spotlight Stock Market och för närvarande stöder vi cirka 165 noterade bolag, med engagemang från hundratusentals aktiva investerare.

JURIDISK INFORMATION

Här hittar du juridisk information rörande FinReg Solutions samt våra tillvägagångssätt när det kommer till kundkategorisering och hantering av intressekonflikter. Du kan också enkelt ta del av våra övergripande användarvillkor genom att följa länken nedan.