Eaktiebok

Transaktionslista

I eAktiebok finns även en transaktionslista som är bolagsspecifik för varje bolag med sin aktiebok registrerad hos oss. I transaktionslistan finns information om alla de transaktioner som skett i bolaget. Exempel på transaktioner som noteras i aktieboken är nyemissioner, köp/försäljning av aktier, Split, Fondemission, Minskning av aktiekapital med mera.
Du kan se alla transaktioner i bolaget, du får först en överblick och sedan mer detaljerad information genom att klicka på transaktionen.

Både aktieägarnas och bolagets transaktionslista uppdateras automatiskt vid en registrering av transaktion i bolagets aktiebok. Det är endast bolagets administratör som kan registrera en aktietransaktion. Transaktionslistorna uppdateras i realtid utan fördröjningar och alla aktieägare erhåller alltid samma information samtidigt.

I de fall bolaget skapar avräkningsnotor i eAktiebok skickas även ett mejl till de aktieägare som tecknat och erhållit en avräkningsnota, som informerar aktieägaren om att avräkningsnotan finns sparad i depån.
Samla dina onoterade innehav i eAktiebok och ha alla underlagen samlat på en plats. Var på så sätt förbered på den dagen ni gör er exit och måste deklarera försäljningen.