Eaktiebok

För investerare vs. företag

Kapital behövs i olika skeden för att företag ska kunna växa och skapa tillväxt och jobb. Kapital kan tillföras på olika sätt, till exempel genom banklån eller riskkapital. Beroende på i vilket skede ett företag befinner sig finns olika finansieringsformer.

Investerare

En investerare är en person eller enhet som tillhandahåller medel för att stödja ett företag eller projekt, med förväntan att få avkastning på sin investering.

Affärsänglar

Affärsänglar är förmögna individer som investerar sina egna pengar i nystartade eller tidiga företag i utbyte mot en ägarandel. De ger ofta inte bara finansiering utan också mentorskap, råd och kontakter för att hjälpa företaget att lyckas.

Venture Capital-bolag

Riskkapitalbolag är företag som tillhandahåller finansiering till nystartade företag och småföretag som har hög tillväxtpotential men ännu inte är tillräckligt etablerade för att få finansiering från traditionella källor, till exempel banker. I utbyte mot finansieringen får riskkapitalföretaget vanligtvis en ägarandel i företaget och arbetar nära grundarna för att hjälpa dem att växa och skala sin verksamhet.

Buyout-bolag

Buyout-företag är företag som specialiserar sig på att förvärva en kontrollerande andel i andra företag, ofta med målet att omstrukturera och förbättra sin verksamhet för att öka lönsamheten. Dessa företag använder vanligtvis en kombination av skuld och eget kapital för att finansiera sina förvärv och kan också ta in nya ledningsgrupper för att övervaka verksamheten i de förvärvade företagen. Det slutliga målet för ett buyout-företag är att sälja det förvärvade företaget med vinst, vanligtvis inom några år.