Eaktiebok

Onoterade aktier

Med onoterade aktier avses aktier i ett bolag som inte är börsnoterade. Dessa aktier är inte tillgängliga för handel på den offentliga marknaden och innehas vanligtvis av en liten grupp investerare, såsom grundare, anställda eller private equity-företag. Onoterade aktier kan köpas och säljas genom privata transaktioner, men de anses generellt vara mindre likvida än noterade aktier.