Eaktiebok

Skapa en aktiebok
- så fungerar det

1. Skapa konto

Skapa ett konto och logga in på eAktiebok med den mejladress du vill använda som administratör av aktieboken och gör klart ditt konto enligt anvisningarna. Här får du bland annat välja vilken inloggningsmetod du vill ha.

2. Fyll i information

Klicka på Nytt företag. Fyll i organisationsnumret på bolaget du vill registrera. Systemet hämtar automatiskt tillgänglig information och fyll sedan i resterande information som efterfrågas. Här väljer du vilket datum du vill att aktieboken ska registreras på, du kan välja att registrera aktieboken från bolagets bildande eller vid ett senare tillfälle.

Hur du skapar en aktiebok - skapa nytt företag eAktiebok

3. Lägg till aktieägare

Fyll i de aktieägare som ägde bolaget vid den tidpunkt som du önskar att aktieboken ska registreras från. Detta görs enkelt genom att ange personnummer/organisationsnummer. Fyll sedan i eventuella förbehåll som fanns i aktieboken vid detta tillfälle.

Hur du skapar en aktiebok - lägg till aktieägare

Din aktiebok är nu registrerad!

4. Registrera ändringar

Om det skett ändringar sedan datumet du valt att registrera aktieboken från kan du enkelt lägga till varje ändring som gjorts. Exempel på ändringar kan vara emissioner eller aktieförsäljningar till förändringar i förbehåll. Registrera alla ändringar i kronologisk ordning tills du har en uppdaterad aktiebok fram till dagens datum.

hur du skapar en aktiebok - registrera ändringar

5. Bjud in aktieägare

Nu kan du enkelt bjuda in dina aktieägare. När du har bjudit in dina aktieägare får de ett mail med inloggningsuppgifter. Har du registrerat en fulländad aktiebok med rätt uppgifter kommer dina aktieägare få korrekt information kring antalet aktier, GAV-kurs samt anskaffningsvärde på deras innehav. Du har också möjligheten att skapa bland annat avräkningsnotor som dina aktieägare kan ta del av.

Visst låter det enkelt? Sätt igång redan idag!