Eaktiebok

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett unikt kvitto som skapas till varje tecknare vid en emission.
Avräkningsnotan skall innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det skall även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i.
Vår funktion kring generering av försäljningssedlar är en av våra mest uppskattade funktioner och har använts flitigt av våra kunder.
Att producera och distribuera avräkningssedlar i eAktiebok sker genom tre klick och att ett datum skrivs in.
Den som administrerar bolagets aktiebok väljer bland sina rapporter; avräkningsnota och ser där en lista över alla de emissioner som bolaget genomfört. Välj den emission som avräkningsnotorna skall skapas för. Efter det skall teckningskursen kontrolleras/anges. Följt av att likviddatum för emissionen anges, sedan är det bara att generera avräkningsnotorna.
An automatic email is then sent out to the owners who have subscribed in the issue that their settlement note has been created and is available for download in their share custody account at eAktiebok. The settlement note is then saved in the owners’ transaction list. Of course, an automatic news item is also created in the system aimed only at the company’s owners.