Eaktiebok

Allmänna villkor eAktiebok

eAktieboks integritetspolicy gäller från 25 maj 2018
 • Allmänt

Denna integritetspolicy anger hur eAktiebok samlar in, behandlar, avslöjar och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du delar med oss ​​när du registrerar ett användarkonto på vår webbplats och när du kontaktar oss på annat sätt, t.ex. med en fråga.

Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan hävda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

 • Ansvarig för att behandla dina personuppgifter

FinReg Solutions AB, organisationsnr. 556939-3308, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö (”eAktiebok” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

 • INSAMLING och bearbetning av PERSONUPPGIFTER

Vilken typ av data vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken kapacitet du har kontakt med oss.

När du registrerar ett användarkonto på vår webbplats anger du normalt relevant kontaktinformation såsom namn och e-postadress. Dessa är namn och e-postadress.

Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende, samlar vi in ​​och behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller.

Normalt samlas också en del enhetsinformation in. Detta är information om vilken enhet som har använts under din inloggning till ditt konto och dess webbläsarinställningar, till exempel IP-adress och din användning av eAktieboks webbplats.

Om du besöker vår webbplats använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Mer information finns i vår policy angående denna [länk].

 • Syfte med och laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken kapacitet du är i kontakt med oss.

Om du är i kontakt med oss ​​som användare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera ditt användarkonto, tillhandahålla information och rikta marknadsföring via e-post gällande eAktieboks och våra partners tjänster, eventuellt annan behandling och den rättsliga grunden för vår behandling är för att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller en intresseavvägning.

Vid annan kontakt med eAktiebok, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post behandlar vi dina personuppgifter för att möjliggöra kommunikation med dig som kund och svara på din fråga för att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller med stöd av en avvägning av intressen.

 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett aktivt användarkonto, eller så länge det är nödvändigt för de respektive ändamål som anges i denna policy. Normalt sett anses ett användarkonto inte längre vara aktivt om det inte har använts under en period av 24 månader. Vi kan komma att behålla uppgifterna längre om det behövs för att uppfylla lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättsprocess.

 • Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra externa partners vid till exempel tillhandahållande av servrar, mjukvaruleverantörer, mjukvaruutveckling och support.

 • Var behandlar vi dina personuppgifter?

eAktieboks behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES och ingen överföring av uppgifter utförs av oss utanför nämnda område.

 • Direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till info@eaktiebok.se. Så snart vi får en invändning från dig kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av en kopia (via registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Om informationen vi har om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi korrigerar eller kompletterar den.

Under vissa förutsättningar har du rätt att bli raderad, ”bli bortglömd”, det vill säga att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att vägra radering i vissa situationer, t.ex. Om vi ​​enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att kontakta oss eller Datainspektionen med ett klagomål.

Du har normalt rätt att använda ovanstående rättigheter utan kostnad. eAktiebok kommer att svara på begäran utan onödigt dröjsmål och vanligtvis inom en (1) månad från det att begäran mottogs. Men om begäran är orimlig eller ogrundad har eAktiebok rätt att ta ut en rimlig avgift eller välja att inte följa din begäran. Dessutom kan eAktiebok begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

 • eAktiebok som personuppgiftsbiträde

eAktiebok är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anges i denna policy, men det kan finnas situationer där eAktiebok inte är personuppgiftsansvarig utan endast personuppgiftsbiträde åt tredje part. Det gäller till exempel eAktieboks tjänster som avser ett aktiebolags aktiebok. När eAktiebok behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje part och eAktiebok är då bunden av de instruktioner eAktiebok erhållit från den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan eAktiebok inte garantera att behandlingen sker i enlighet med denna integritetspolicy, men eAktiebok kommer alltid att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår webbplats.

 • Kontaktuppgifter

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss ​​angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på

info@eaktiebok.se eller FinReg Solutions AB, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö