Eaktiebok

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett juridiskt dokument som beskriver villkoren i ett förlikningsavtal mellan två parter. Den innehåller vanligtvis detaljer som hur mycket pengar som betalas, betalningsdatum och andra relevanta villkor relaterade till uppgörelsen.