Eaktiebok

Betänketid

I enlighet med EU:s förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster (EU) 2017/1129 och EU 2019/1937 finns det rätt till en 4-dagars betänketid efter en investering i ett gräsrotsfinansieringsprojekt. Detta innebär att investerare kan ta ut sin investering inom 4 dagar utan anledning eller kostnad och görs inne på eAktieboks plattform. Om aktierna betalas sker återbetalning av hela beloppet inom 3 arbetsdagar.