Eaktiebok

Crowdfunding av eAktiebok, investerarnätverk

Genom vårt investerarnätverk får du en unik möjlighet att investera i onoterade bolag. Att gå med i nätverket är kostnadsfritt och vi vill endast att du har ett intresse av att investera i onoterade bolag.

Vi återkommer till dig så snart vi har en ny investeringsmöjlighet!