Eaktiebok

Insättningsgarantier

Att investera i ett crowdfunding-projekt innebär risker där hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. En investering omfattas inte av insättningsgarantin (direktiv 2014/49/EU) och de värdepapper som förvärvats genom FinReg Solutions (eAktiebok) omfattas inte av de system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med direktiv 97/9/EG.