fbpx

Onoterade aktier

Det finns i Sverige mer än 450 000 st aktiebolag. Av dessa är cirka 0,1 % noterad på en börs. För att ett bolag skall kunna noteras så måste bolaget bli publikt vilket då krävs att bolaget har ett aktiekapital om minst 500 000 kr samt att det regleras i bolagsordningen att det rör sig om ett publikt bolag. Efter detta kan bolaget ansöka om att bli noterad på någon börs eller marknadsplats.

 

Att tänka på om du har investerat i onoterade aktier!

Aktieboken eller ägarförteckningen i de publika bolagen sköts digitalt av Euroclear medan det för de onoterade bolagen primärt skötts via bunden bok eller en excelfil. Handlar man med onoterade aktier ska man se till att få bekräftelse på registreringen av aktierna man köpt (exempelvis genom utdrag ur aktieboken) samt vara noga med att spara sin avräkningsnota.

onoterade aktier

När man har sin aktiebok lagrad digitalt får man oftast en ökad insyn i bolaget.

 

Onoterade aktier har ofta en högre risk men större potential

Att investera i onoterade bolag är för många spännande och det finns många faktorer som skiljer sig från att investera i noterade bolag. Den största nackdelen i att investera i onoterade bolag kontra noterade är att det kan vara mycket svårt att avyttra sina aktier. Vidare kan informationsgivningen från onoterade bolag vara bristfällig. Investeringar i onoterade aktier är oftast ett större chanstagande då bolagen ofta är unga och man vet inte riktigt hur bolagens vinstintjäningsförmåga kommer bli samt om bolaget kommer att behöva mer kapital genom emissioner. Å andra sidan så är oftast potentialen i onoterade aktier mycket större samt spänningen att följa ett bolag utvecklas på nära håll stor.

 

Annorlunda beskattning av onoterade aktier

Observera att onoterade aktier beskattas annorlunda än noterade aktier och det är viktigt att vara medveten om dessa regler som kan variera beroende ägarbild och din roll i bolaget.

 

Med en digital aktiebok digital får man ofta en större insyn i bolaget

Om bolaget ni investerat i för sin aktiebok via eAktiebok.se kan ni enkelt logga in i er kostnadsfria depå och kontrollera att aktierna blivit registrerade på er. Inbjudan till depån erhåller ni så fort ni blir registrerad ägare. I aktiedepån finns finns information om de bolag som du investerat i samt de transaktioner du genomfört. Vidare kan ni enkelt se fördjupad information om de bolag ni investerat i så som aktieägarförteckning, kontaktuppgifter till bolaget, aktiebok, nyheter från bolaget m.m. Vilken information som delges är upp till bolaget, som själv administrerar sitt bolag på eAktiebok.