fbpx

Administratörsbehörighet

Det går att använda eAktiebok med flera olika användare samtidigt. Entreprenörer kan bjuda in externa personer så som revisorer, jurister och advokatbyråer för att låta de få tillgång till all information inom bolaget. Det går också att överlåta administratörsrättigheter så att en extern person (eller juridisk enhet) sköter alla uppdateringar.

För dig som driver en revisionsfirma, redovisnings- eller advokatbyrå

Ni kan enkelt via eAktiebok administrera era klienters aktiebok åt dem, ta fullt ansvar för att hålla aktieboken uppdaterad år er klient eller bara hoppa in och hjälpa till när de behöver det.

eAktiebok används idag av ett flertal advokatbyråer och redovisningsbyråer där de biträder sina klienter med upprättande av aktieboken samt övriga bolagsformalia som eAktiebok stödjer. Exempel på detta är automatisk generering av avräkningsnotor efter en emission, framtagande av röstlängd till bolagsstämman, framtagande av kontrolluppgifter för investeraravdraget med mera. 

Fler och fler funktioner rörande ett företags administration hamnar i molnet, eAktieboks tjänst är bara ett exempel på hur ni som byrå kan digitalisera ert erbjudande ytterligare.

 

Ni får en säker och väl beprövad tjänst som kontinuerligt vidareutvecklas.

I ert erbjudande till er kund kan ni genom att anlita eAktiebok tidsuppskatta vad de olika momenten kommer ta i anspråk för er och på så sätt minska osäkerheten i era offerter. 

Det går i eAktiebok ställa in så att endast ni har behörighet att genomföra förändringar i bolagets aktiebok samt ta fram diverse rapporter. Denna behörighet kan ni om er klient så önskar givetvis ge ut till representant för bolaget samt behålla er behörighet eller ej.

Hos er kan hur många som helst inneha en behörighet för ett och samma bolag. Ni bestämmer.

 

Är ni intresserade av en administratörsbehörighet?

Självklart kostar det inget att ha en administratörsbehörighet i eAktiebok. Vi tillämpar en helt transparent prissättning som innebär att vi tar en avgift om 2000 kr/år och bolag som registrerar sin aktiebok hos oss. Aldrig några tillkommande avgifter för antalet transaktioner eller antalet aktieägare. Samt givetvis är det alltid kostnadsfritt som aktieägare, i ett bolag registrerat hos eAktiebok, att erhålla en aktiedepå över sina onoterade innehav.

Kontakta oss så hjälper vi er igång antingen via vårt formulär eller via mejl, info@eaktiebok.se 

Alternativt ring på 040-797 57.