fbpx

Transaktionslista

Bolagsspecifik transaktionslista

I eAktiebok finns även en transaktionslista som är bolagsspecifik för varje bolag med sin aktiebok registrerad hos oss. I transaktionslistan finns information om alla de transaktioner som skett i bolaget. Exempel på transaktioner som noteras i aktieboken är nyemissioner, köp/försäljning av aktier, Split, Fondemission, Minskning av aktiekapital med mera.

Du kan se alla transaktioner i bolaget, du får först en överblick och sedan mer detaljerad information genom att klicka på transaktionen.

 

 

Transaktionerna presenteras i kronologisk ordning i sammandrag (datum, typ av transaktion, kort beskrivning samt information om vem som registrerat transaktionen). Det går även att få fördjupad information om alla transaktioner om ni önskar och då presenteras utförligare information om de specifika transaktionerna.

 

Aktieägarspecifik transaktionslista

I varje aktiedepå i eAktiebok finns även en transaktionslista där ni ser alla era transaktioner i bolag med sin aktiebok registrerad hos eAktiebok. Givetvis visas bara transaktionerna som aktieägaren/depåinnehavaren deltagit i dennes transaktionslista. Transaktionerna presenteras i kronologisk ordning men går givetvis även att sortera på bolag samt år. I transaktionslista finns information om vilket typ av transaktion det rör sig om, vilket bolag transaktionen skett i, antal aktier samt vid förekommande fall GAV-kurs och totalt belopp.

Rör sig transaktionen om en emission och bolaget valt att skapa avräkningsnotorna via eAktiebok så sparas även den här. Givetvis kan ni även ladda upp eventuella andra dokument kopplade till respektive transaktion för att ni på så sätt skall kunna spara alla era underlag kring investeringar i onoterade bolag på en plats.

 

Hur fungerar det?

Både aktieägarnas och bolagets transaktionslista uppdateras automatiskt vid en registreraring av transaktion i bolagets aktiebok. Det är endast bolagets administratör som kan registrera en aktietransaktion. Transaktionslistorna uppdateras i realtid utan fördröjningar och alla aktieägare erhåller alltid samma information samtidigt.

I de fall bolaget skapar avräkningsnotor i eAktiebok skickas även ett mejl till de aktieägare som tecknat och erhållit en avräkningsnota, som informerar aktieägaren om att avräkningsnotan finns sparad i depån.

Samla dina onoterade innehav i eAktiebok och ha alla underlagen samlat på en plats. Var på så sätt förbered på den dagen ni gör er exit och måste deklarera försäljningen.