Avräkningsnota

Utvecklingen fortsätter kontinuerligt på eaktiebok.se.

I systemet kan ni nu enkelt ta fram avräkningsnotor till de som deltagit i er emission.

Avräkningsnota i praktiken med E-aktiebok

Den som administrerar bolagets aktiebok väljer bland sina rapporter; avräkningsnota och ser där en lista över alla de emissioner som bolaget genomfört. Den emission som avräkningsnotorna skall skapas för väljs. Efter det skall teckningskursen kontrolleras/anges. Följt av att likviddatum för emissionen anges, sedan är det bara att generera avräkningsnotorna.

Ett automatiskt mail går efter detta ut till de ägare som tecknat i emissionen om att deras avräkningsnota är skapad samt finns att lada ner i deras aktiedepå hos E-aktiebok. Avräkningsnotan sparas sedan i ägarnas transaktionslista. Givetvis skapas även en automatik nyhet i systemet riktad endast till bolagets ägare.

Det går givetvis  att skapa avräkningsnotor för alla de emissioner som ert bolag genomfört och registrerat i systemet. Något som underlättar för ert bolags ägare genom att avräkningsnotorna är samlade och tillgängliga den dagen det är dags att exempelvis deklarera en försäljning av bolaget.

Investerar man i aktier i ett bolag via en juridisk enhet så brukar avräkningsnotan ligga till grund för den bokföring som måste göras efter investeringen. Även bolagets revisor i det bolag som genomfört en investering, brukar i sin revision vilja ta del av avräkningsnotan tillsammans en uppdaterad aktiebok i bolaget investeringen genomförts.

Än så länge stöder Eaktiebok endast skapandet av automatiska avräkningsnotor vid emissioner. Vi vidare utvecklar systemet kontinuerligt och avräkningsnotor kommer framöver även at kunna skapas automatisk vid andra formera av köp eller försäljningar av aktier.

För mer information om vår lösning kring avräkningsnotor läs här

Vad är en avräkningsnota

En avräkningsnota är kort och gott ett kvitto på en aktieaffär. Avräkningsnotan är således ert underlag som bekräftar att ett köp eller försäljning har skett, samt vilket datum och till vilken kurs transaktionen genomfört på. Avräkningsnotan innehåller vidare information om vilket bolag det är ni har köpt aktier i.

 

Recent Posts

Leave a Comment