fbpx

Avräkningsnota

Avräkningsnota: I eAktiebok kan ni enkelt skapa och distribuera ut avräkningsnotor efter en emission till tecknarna. 

Vad är en avräkningsnota

En avräkningsnota är ett unikt kvitto som skapas till varje tecknare vid en emission. Avräkningsnotan skall innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det skall även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i. 

Avräkningsnotan är kort och gott investerarens kvitto på genomförd investering i ert bolag.

Fördelar med eAktieboks lösning för avräkningsnotor

Vår funktion kring generering av avräkningsnotor är en av våra mest uppskattade funktioner och använts frekvent av våra klienter.

Att ta fram och distribuera avräkningsnotor i eAktiebok görs genom tre klick samt att ett datum anges.

Enkelt, tydligt och smart.

Sparar tid

Att skapa avräkningsnotor efter en emission kan vara ett tidsödande arbete. Alla tecknare skall erhålla en unik avräkningsnota. Ni skall helt enkelt dels författa lika många avräkningsnotor då de skall vara unika som tecknare följt av att dessa skall distribueras till rätt tecknare. Ett arbete som kan ta flera timmar beroende på hur många tecknare ni erhållit. 

Med eAktiebok skapas alla unika avräkningsnotor på under en minut genom ett par korta knapptryck.

Säkert

När ni skickar ut era avräkningsnotor efter en emission är det viktigt att rätt avräkningsnota når rätt investerare. Mailas de exempelvis ut så skall korrekt avräkningsnota matchas med rätt investerares e-postadress. 

Sedan behöver ni spara avräkningsnotorna på en betryggande plats för erfarenhetsmässigt så kommer ni erhålla frågor från era investerar där de behöver en kopia. Något som nästa alltid sker när det börjar dra ihop sig för exit, deklaration eller årlig granskning av revisorn. Oavsett kommer frågorna alltid samtidigt som ni har mycket annat att fundera på 

I vår lösning mailas information ut till tecknarna om att avräkningsnotan har skapats samtidigt som den automatiskt sparas i era aktieägares depå hos oss. Där finns avräkningsnotan sparad för framtiden och kan laddas ner dygnet runt av era investerare. 

Minskar era kostnader

Ofta anlitas jurister, revisorer eller konsulter för att bistå er med ert emissionsarbete där framtagandet av avräkningsnotor är en del av det. Arbetet är tidsödande och med det kostsamt för er. 

Med vår lösning får ni en förutsägbar tidsåtgång för hanteringen av avräkningsnotor där ni kan välja att skapa dem själva eller låta er konsult göra jobbet åt er. Oaktat vem av er som gör det minskas kostnaden för hanteringen drastiskt. 

Historiska emissioner och avräkningsnota

Givetvis kan du i eAktiebok även ta fram avräkningsnotor för emissioner som gjorts tidigare. Efter ni registrerat er aktiebok hos oss med de transaktioner som leder fram till dagens aktiebok kan ni enkelt skapa avräkningsnotor för alla de emissioner som skett genom åren. På så sätt har alla era investerare allt underlag samlat i sin depå för sitt innehav i ert bolag. 

Avräkningsnota i praktiken med eAktiebok

Den som administrerar bolagets aktiebok väljer bland sina rapporter; avräkningsnota och ser där en lista över alla de emissioner som bolaget genomfört. Välj den emission som avräkningsnotorna skall skapas för. Efter det skall teckningskursen kontrolleras/anges. Följt av att likviddatum för emissionen anges, sedan är det bara att generera avräkningsnotorna. 

Ett automatiskt mejl går därefter ut till de ägare som tecknat i emissionen om att deras avräkningsnota är skapad samt finns att ladda ner i deras aktiedepå hos eAktiebok. Avräkningsnotan sparas sedan i ägarnas transaktionslista. Givetvis skapas även en automatisk nyhet i systemet riktad endast till bolagets ägare. 

Det går att skapa avräkningsnotor för alla de emissioner som ert bolag genomfört och registrerat i systemet. Något som underlättar för bolagets ägare genom att avräkningsnotorna är samlade och tillgängliga den dagen det är dags att exempelvis deklarera en försäljning av bolaget. 

Investerar man i aktier i ett bolag via en juridisk enhet brukar avräkningsnotan ligga till grund för den bokföring som måste göras efter investeringen. Även bolagets revisor i det bolag där det genomfört en investering brukar i sin revision vilja ta del av avräkningsnotan tillsammans en uppdaterad aktiebok i bolaget i samband med att investeringen genomförts.