fbpx

Aktiedepå

En aktiedepå är ett värdepappersförvar. I aktiedepåerna som erbjuds av bankerna, nätmäklarna och fondkommissionärer samlas dina investeringar i noterade aktier, fonder, aktieindexobligationer och optioner. I depån kan du vidare handla med noterade aktier, bevaka dina investeringar, se förteckning över dina innehav med mera beroende på vilken din leverantör är.

Aktiedepå hos eAktiebok

Med eAktieboks aktiedepåtjänst finns nu även möjligheten att samla och följa dina investeringar i onoterade bolag i en aktiedepå. Principerna med eAktieboks depåtjänst är samma som hos nätmäklarna och bankerna. Dock kan man ej bedriva handel via depån. Att ha en depå hos eAktiebok är gratis utan några dolda avgifter. 

eAktiebok tillhandahåller med bolagens aktieböcker som grund en kostnadsfri depå över onoterade aktieinnehav. I depån finns information om de bolag som ni investerat i samt de transaktioner som ni genomfört. Vilken information som delges är upp till bolaget som själv administrerar eAktiebok. På eAktiebok finns möjlighet till att delge allmän bolagsinformation, information om ägarbilden, bolagets aktiebok, lagringsplats för bolagsdokument med mera. 

I din depå finner ni information om hur många aktier ni äger i respektive bolag, er andel av kapitalet, er röstandel, Gav-kurs samt anskaffningsvärdet på era innehav. Givetvis finns även en komplett transaktionslista över alla de transaktioner som ni genomfört genom åren. Genererar bolaget ni investerat i avräkningsnotor genom eAktiebok så sparas automatisk er avräkningsnota i er transaktionslista. 

Aktiedepå och informationsgivning

Det finns även en nyhetstjänst i systemet där ni i er aktiedepå kan ta del av nyheter från de onoterade bolagen som ni investerat i alternativt från andra onoterade bolag registrerade hos eAktiebok. Vidare finns det ett forum där ni kan diskuterar frågor rörande bolaget med övriga aktieägare och bolagsföreträdare i ert bolag utan att oroa er för att obehöriga skall få tillgång till informationen. Det går även att diskutera generella frågeställningar kring onoterade bolag med övriga investerare och entreprenörer på eAktiebok.